„Nota” – Knjaževac, kao jedina specijalizovana muzičko-izdavačka kuća u zemlji, polako ali sigurno, prerastala je u velikog izdavača. Od posebnog značaja bilo je izdavanje udžbenika i priručnika (počev od predškolskih ustanova i osnovne škole, preko gimnazija i srednjih stručnih škola, do pedagoških akademija i fakulteta muzičke umetnosti, a naročito za potrebe nižih i srednjih muzičkih škola). Dobar deo ovih izdanja „Nota” je pripremala i potpisivala kao samostalan izdavač, a dobar deo i u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd, a kasnije i sa Zavodom za udžbenike – Novi Sad. Naročito visoke tiraže imali su udžbenici muzičke kulture za osnovnu školu. Kasnije, 1993/94. godine, kada je Zavod za udžbenike iz Beograda prerastao u javno preduzeće i postao jedini izdavač udžbenika u Republici, „Nota” je prestala da bude izdavač udžbenika. Gubitak teško stečenog statusa izdavača udžbenika za osnovnu školu, za „Notu” je značio drastično smanjenje tiraža, a samim tim i tržišta, što se jako loše odražavalo i na finansijsko poslovanje. Srećom, ostali su joj oni udžbenici i priručnici koje je svojevremeno (a i dalje) sama izdavala. Saradnja sa Zavodom je ostala, istina sada u drugim domenima i u mnogo manjem obimu.

Međutim, „Nota” i dalje nastoji i uspeva da zadrži autore svojih muzičkih izdanja, eminentne muzičke stvaraoce i vrsne muzičke pedagoge. Sa nekima od njih ova izdavačka kuća sarađuje od dana svog osnivanja, a sa ostalima je, tokom svog razvoja, takođe uspostavila vrlo uspešnu saradnju. Njihov doprinos za napredak „Note” i više je nego značajan. Dovoljno je samo spomenuti dr Zorislavu M. Vasiljević, dr Jovana Jovičića, dr Dušana Plavšu, Miroslavu Lili Petrović, Jelu Kršić, mr Vesnu Kršić-Sekulić, mrNikolu Rackova, Vojislavu Vuković-Terzić, mr Ljubomira Dimitrijevića, Ljubišu Pavkovića, Žarka Petrovića…

„Nota” se naročito ponosi Sabranim delima Stevana Stojanovića Mokranjca u 10 tomova izdatim u saradnji sa Zavodom za udžbenike – Beograd. Za prva dva toma Sabranih dela „Nota” – Knjaževac i Zavod – Beograd dobili su nagradu za izdavački poduhvat godine na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 1994. godine. Ovo priznanje „Noti” je dodeljeno i 1980. godine za knjigu „Muzika”, autora Dušana Plavše.

U toku svog dosadašnjeg rada ”Nota” je izdala preko 3000 naslova u preko 7.500.000 primeraka.

Kao što je već spomenuto, „Nota” je u okviru svog poslovanja imala i ima niz delatnosti. Vremenom, stvarale su se neke nove, a neke postojeće, neprofitabilne i ekonomski neisplative, su se gasile. Nestajanje nekih delatnosti bilo je izazvano nastajanjem novih ekonomskih okolnosti, koje su u nemilosrdnoj tržišnoj utakmici, diktirale opstajanje onoga što donosi prihod. Međutim, valja napomenuti da su posredstvom i unutrašnjih i spoljašnjih negativnih činilaca iz „Note” izdvojene najpre „Knjaževačke novine” (1981. godine) a zatim i štamparija (1983. godine). Mora se priznati da je to bio veliki udar za ovu kuću, jer se i u jednu i drugu delatnost godinama ulagalo obučavajući i usavršavajući radnike i kupujući redakcijsku i grafičku opremu ( u štampariju čak skoro deceniju i po). Izdvajanje tih jedinica predstavlja neke od najvećih kriznih momenata u poslovanju ove firme. 

Posle svih uspona i padova, poslovanja od društvenog do privatnog sektora, od iznajmljenih prostorija, kao zakupac, sa samo dva radnika, bez ijednog vozila, sa jednom starom pisaćom mašinom, „Nota” danas ima, u vlasništvu, preko 2500 kvadratnih metara poslovnog prostora, i trenutno, u stalnom radnom odnosu 28 radnika a sa svim spoljnim saradnicima na osnovu ugovora o delu preko 100, zatim veliki vozni park, i raspolaže najsavremenijim računarima i svom pratećom opremom. Slogan koji krasi firmu koja je već 50 godina uspešna, glasi: „Što mi znamo, drugi ne znaju, što mi možemo, drugi ne mogu, što mi imamo drugi nemaju”… 

I tako će biti i nadalje, tim putem ćemo i nastaviti…