Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
Muzičko didaktička sredstva
   Muzičko didaktička sredstva    Oprema za kabinete i nastavničke kancelarije
   
 
Igraonica 902-16

Muzička slikovnica sa notatonom namenjena je deci predškolskog  uzrasta.
U slikovnici je obrađeno četrnaest dečjih pesama koje su  zapisane obojenim notama, a boje nota odgovaraju boji pločica na notatonu, tako da mogu svirati i deca koja nisu muzićki pismena.
U sastavu igraonice je notaton zvučnog opsega c1 - c2 i notna sveska sa prikladnim ilustracijama, koje deca mogu bojiti (kao bojanku).
 
       
 
NOTATON 8SP 14-21

Metalofon zvučnog opsega c1–c2 (C-dur lestvica). Namenjen je deci predškolskog  uzrasta.
Metalofon je upotpunjen publikacijom Sviram notaton. Ona obuhvata osnovne pojmove iz muzičke pismenosti i vežbe koje su poređane po principu od jednostavnog ka složenijem.
Pored klasične notacije korišćene su i cifre  od 0 do 8, kako bi se deci predškolskog
uzrasta, koja su još uvek „muzički nepismen”, ali sa već izraženim kinetičkim sposobnostima i interesovanjem za sviranje, omogućilo da odmah, gotovo potpuno samostalno, izvedu ma koju datu melodiju.
 
       
 

Ovo nastavno sredstvo odobreno je rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-220/2013-06 od 23.09.2013
NOTATON 8P 14-2

Metalofon zvučnog opsega c1–c2 namenjen je učenicima mlađih razreda osnovne škole kao i deci predškolskog uzrasta.

Metalofon je upotpunjen publikacijom Sviram notaton 8, koja obuhvata osnovne pojmove iz muzičke pismenosti i vežbe koje su poređane po principu od jednostavnog ka složenijem.
Pored klasične notacije korišćene su i cifre od 0 do 8, kako bi se deci predškolskog uzrasta, koja su još uvek „muzički nepismena”, ali sa već izraženim kinetičkim sposobnostima i interesovanjem za sviranje, omogućilo da odmah, gotovo potpuno
samostalno, izvedu ma koju datu melodiju.
 
       
 
Ovo nastavno sredstvo odobreno je rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-221/2013-06 od 23.09.2013
NOTATON 17P 14-4

Metalofon zvučnog opsega a–d2 namenjen je učenicima od I do VI razreda osnovne škole. Osnovni dijatonski niz čine 11 belo obojenih pločica, a priloženo je i 6 crnih polutonskih pločica, koje dete samostalno menja zavisno od tonaliteta u kome izvodi melodiju.

Metalofon prati i publikacija Sviram notaton 17 koja u uvodnom delu sadrži kratak pregled pojmova iz muzičke pismenosti. Zatim su date vežbe  čijim savladavanjem učenik stiče sposobnost da samostalno ili uz pomoć  nastavnika proširuje izbor melodija iz literature koju ima na raspolaganju.
 
       
 
Ovo nastavno sredstvo odobreno je rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-219/2013-06 od 23.09.2013
NOTATON 25S 14-5

Hromatski dvooktavni metalofon zvučnog opsega g–g2. Veoma pogodan za učenike
svih razreda osnovne škole. Ima „klavirsku” postavku belih i crnih pločica u dva simetrična niza i dva visinska nivoa.

Uz metalofon ide i publikacija Sviram notaton 25, koja sadrži niz postupno datih tehničkih vežbi po složenosti, mali podsetnik iz muzičke teorije sa neophodnim uputstvima i objašnjenjima na praktičnim primerima, kao i izbor originalnih
i transponovanih pesama za izvođenje sviranjem ili sviranjem i pevanjem, prilagođen zahtevima muzičkog obrazovanja u osnovnoj školi.
 
       
 
ŠKOLSKA BLOK FLAUTA 100182

Školska sopran blok flauta zvučnog opsega c2–c4.

Instrument pogodan za sticanje osnovnog muzičkog obrazovanja, notalnog opismenjavanja i članstvo u školskim orkestrima.
 
       
 
Muzički (Orfov) instrumentarijum 14-63

Muzički (Orfov) instrumentarijum je obavezno nastavno sredstvo u predškolskim ustanovama i osnovnoj školi.
Predstavljeni komplet sadrži:
• Ritmičke instrumente
(zvečka bez proreza, zvečka sa prorezom, kastanjete, drveni bubanj, drveni doboš, drveni štapići – klavesi (2 para), triangl manji, triangl veći, čineli, bubnjić, marakas).
• Melodijske instrumente
(notaton 8p, notaton 25s)
• Batiće
• Školicu za Orfov instrumentarijum.
Ceo komplet je prigodno upakovan u prikladnoj torbu.
Svi elementi Orfovog instrumetarijuma mogu se poručiti i pojedinačno.

 
       
 
Zvečka bez proreza 14-631
 
       
 
Zvečka sa prorezom 14-632
 
       
 
Kastanjete 14-637
 
       
 
Zvučni drveni valjak 14-642
 
       
 
Drveni doboš 14-639
 
       
 
Drveni štapići (klavesi) 14-641
 
       
 
Triangl manji i veći 14-633
14-634
 
       
 
Čineli (par) 14-640
 
       
 
Bubnjić 14-636
 
       
 
Marakas (par) 14-638
 
       
 
Batić 101903

Dostupan u crvenoj, beloj i crnoj boji
 
 
Računaljka 14-652

Didaktičko sredstvo namenjeno deci predškolskog uzrasta

Urađena je od drvenih elementa prikladnog dizajna sa kuglicama od plastične mase.
(18 x 19 cm)
 
       
 
Školski štafelaj 14-649

Namenjen je učenicima srednjih škola i studentima likovnih umetnosti.
Izuzetno je kvalitetne izrade.
Pogodan je i za aranžiranje enterijera.
 
       
 
Tangram 902-25

Tangram ili sedam „lukavih” pločica je specifična slagalica, različita od ostalih. On uvek ima samo sedam delova – pet trouglova, jedan kvadrat i jedan romboid, ali su mogućnosti njihovog kombinovanja zapanjujuće; čovek se pretvara  u cvet, od cveta postaje ptica, ptica se pretvara u kuću...

Format: 23 x 23 cm
Obim: 26 strana
 
 
Drombulja 12-3

Drombulja je u luksuznoj tvrdoj kutiji.
Muzički suvenir.
Može biti i lep poklon.
 
       
   
   Muzičko didaktička sredstva    Oprema za kabinete i nastavničke kancelarije
   
 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt