Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
       
 
Istorijat
Podaci za poslovnu identifikaciju
Menadžment
I S T O R I J A T


          Bavljenje izdavaštvom je vrlo složen posao, ali i u isto vreme vrlo uzvišen. Za njega je potrebno puno talenta, obrazovanja, mašte volje i motiva, kao i spremnosti na mnogo samoodricanja. Ali, iznad svega, za ovaj posao je potrebna velika ljubav i predanost.

          To su svakako znali i na sve to bili spremni i oni koji su osmislili i osnovali ovo preduzeće.

          U Evropi postoji jako duga tradicija muzičkog izdavaštva. I ona za to ima sasvim drugačije uslove od naših. Međutim, i u Knjaževcu je zaživela ideja da se stvori nešto čega dosad nije bilo u ovom regionu, pa i šire, u Republici, nešto što nije bilo zastupljeno i na prostorima one nekadašnje velike Jugoslavije.

          Grupa ljudi punih entuzijazma i uz podršku dobronamernih i upućenijih u kulturna zbivanja, bez obzira na sve poteškoće i prepreke, kojih je i te kako bila svesna, nošena velikom posvećenošću muzici, rešila je da svim poklonicima muzike širom zemlje (a što da ne i sveta) podari muzičko-izdavačko preduzeće. U okviru tadašnjeg Radničkog univerziteta već je postojao začetak izdavanja muzičke literature u Knjaževcu. I tako je osnivačkim aktom proširenog saveta Radničkog univerziteta u Knjaževcu od 6. marta 1970. godine osnovano Muzičko-izdavačko preduzeće „Nota” ...

          Kao zvaničan datum osnivanja „Note” uzima se 21. april 1970. godine, kada je izdato rešenje o upisu ovog preduzeća u registar kod Okružnog privrednog suda u Zaječaru (br. Fi-168 od 21.04.1970. godine). Ovaj dan smatra se početkom života i poslovanja ove firme, firme koja je imala svega dva radnika, u iznajmljenim prostorijama kao zakupac, i, bukvalno, bila je bez igde ičega u materijalnom i finansijskom smislu. Ali postojala je nesvakidašnja rešenost da se traje i opstane i da se ne prekine sa već započetom izdvačkom delatnošću.

          Od samog svog nastanka pa do pre nekoliko godina „Nota” – Knjaževac je imala status društvenog preduzeća.

          Budući da je vlasnička transformacija, u skladu sa društvenim tokovima u svetu, a samim tim i u našoj zemlji, postala neminovnost, to je, saglasno zakonu o privatizaciji, i ovo preduzeće promenilo vlasnika – postalo je privatno.

          DP „Nota” – Knjaževac je na aukciji Agencije za privatizaciju održanoj dana 09. 09. 2003.godine u Beogradu prodato konzorcijumu fizičkih lica u sastavu: Ljubiša Stojanović, Slobodan Tasić, Darko Nikodijević. Tako je ovo preduzeće postalo AD „Nota” – Knjaževac. Kao zvaničan poćetak rada firme kao Akcionarsko-izdavačkog društva „Nota” – Knjaževac uzima se 12. septembar 2003. godine, kada je potpisan ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije (br. 1-2147 – 3507 od 12. 09. 2003. godine). Konzorcijum, na čelu sa gospodinom Ljubišom Stojanovićem, sve svoje ugovorne obaveze u roku je izmirivao i 24.04.2008. godine, pet meseci pre roka, uplatio i poslednju šestu ratu i time isplatio kuporodajnu cenu, po ugovoru o kupoprodaji, u celosti.

          Osnovni predmet poslovanja „Note”, od samog početka jeste izdavanje muzičke – notne literature. Izdanja su klasifikovana u deset tematskih oblasti, gde su prvih devet iz izdavačke oblasti a deseta iz produkcije didaktičkih sredstava i igračaka, budući da se blagovremeno i na vreme uvidelo da izdavanje niskotiražnih izdanja muzičke literature nije dovoljno za opstanak preduzeća, pa je osnovana i produkcija muzičko-didaktičkih sredstava. Kasnije su se razvijale i tzv. dopunske delatnosti: grafička delatnost, novinsko-izdavačka delatnost (u vezi sa časopisima „Nota”, „Cvrčak” i lokalnim novinama „Knjaževačke novine”), pa trgovinsko-knjižarska delatnost, obrazovno-kulturna delatnost, domaća radinost, turističko-ugostiteljska delatnost...

          „Nota” – Knjaževac, kao jedina specijalizovana muzičko-izdavačka kuća u zemlji, polako ali sigurno, prerastala je u velikog izdavača. Od posebnog značaja bilo je izdavanje udžbenika i priručnika (počev od predškolskih ustanova i osnovne škole, preko gimnazija i srednjih stručnih škola, do pedagoških akademija i fakulteta muzičke umetnosti, a naročito za potrebe nižih i srednjih muzičkih škola). Dobar deo ovih izdanja „Nota” je pripremala i potpisivala kao samostalan izdavač, a dobar deo i u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd, a kasnije i sa Zavodom za udžbenike – Novi Sad. Naročito visoke tiraže imali su udžbenici muzičke kulture za osnovnu školu. Kasnije, 1993/94. godine, kada je Zavod za udžbenike iz Beograda prerastao u javno preduzeće i postao jedini izdavač udžbenika u Republici, „Nota” je prestala da bude izdavač udžbenika. Gubitak teško stečenog statusa izdavača udžbenika za osnovnu školu, za „Notu” je značio drastično smanjenje tiraža, a samim tim i tržišta, što se jako loše odražavalo i na finansijsko poslovanje. Srećom, ostali su joj oni udžbenici i priručnici koje je svojevremeno (a i dalje) sama izdavala. Saradnja sa Zavodom je ostala, istina sada u drugim domenima i u mnogo manjem obimu.

          Međutim, „Nota” i dalje nastoji i uspeva da zadrži autore svojih muzičkih izdanja, eminentne muzičke stvaraoce i vrsne muzičke pedagoge. Sa nekima od njih ova izdavačka kuća sarađuje od dana svog osnivanja, a sa ostalima je, tokom svog razvoja, takođe uspostavila vrlo uspešnu saradnju. Njihov doprinos za napredak „Note” i više je nego značajan. Dovoljno je samo spomenuti dr Zorislavu M. Vasiljević, dr Jovana Jovičića, dr Dušana Plavšu, Miroslavu Lili Petrović, Jelu Kršić, mr Vesnu Kršić-Sekulić, mr Nikolu Rackova, Vojislavu Vuković-Terzić, mr Ljubomira Dimitrijevića, Ljubišu Pavkovića, Žarka Petrovića...

          „Nota” se naročito ponosi Sabranim delima Stevana Stojanovića Mokranjca u 10 tomova izdatim u saradnji sa Zavodom za udžbenike – Beograd. Za prva dva toma Sabranih dela „Nota” – Knjaževac i Zavod – Beograd dobili su nagradu za izdavački poduhvat godine na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 1994. godine. Ovo priznanje „Noti” je dodeljeno i 1980. godine za knjigu „Muzika”, autora Dušana Plavše.

          U toku svog dosadašnjeg rada ”Nota” je izdala preko 3000 naslova u preko 7.500.000 primeraka.

          Kao što je već spomenuto, „Nota” je u okviru svog poslovanja imala i ima niz delatnosti. Vremenom, stvarale su se neke nove, a neke postojeće, neprofitabilne i ekonomski neisplative, su se gasile. Nestajanje nekih delatnosti bilo je izazvano nastajanjem novih ekonomskih okolnosti, koje su u nemilosrdnoj tržišnoj utakmici, diktirale opstajanje onoga što donosi prihod. Međutim, valja napomenuti da su posredstvom i unutrašnjih i spoljašnjih negativnih činilaca iz „Note” izdvojene najpre „Knjaževačke novine” (1981. godine) a zatim i štamparija (1983. godine). Mora se priznati da je to bio veliki udar za ovu kuću, jer se i u jednu i drugu delatnost godinama ulagalo obučavajući i usavršavajući radnike i kupujući redakcijsku i grafičku opremu ( u štampariju čak skoro deceniju i po). Izdvajanje tih jedinica predstavlja neke od najvećih kriznih momenata u poslovanju ove firme.

          Posle svih uspona i padova, poslovanja od društvenog do privatnog sektora, od iznajmljenih prostorija, kao zakupac, sa samo dva radnika, bez ijednog vozila, sa jednom starom pisaćom mašinom, „Nota” danas ima, u vlasništvu, preko 2500 kvadratnih metara poslovnog prostora, i trenutno, u stalnom radnom odnosu 28 radnika a sa svim spoljnim saradnicima na osnovu ugovora o delu preko 100, zatim veliki vozni park, i raspolaže najsavremenijim računarima i svom pratećom opremom.

          Slogan koji krasi firmu i direktora Ljubišu Stojanovića koji je već 30 godina uspešno vodi, glasi:
„Što mi znamo, drugi ne znaju, što mi možemo, drugi ne mogu, što mi imamo drugi nemaju”...

          I tako će biti i nadalje, tim putem ćemo i nastaviti...
 
       
 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt