Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
Klavir
 
 
I Muzički udžbenici i priručnici
  Predškolske ustanove
  Osnovna škola
  ŠOMO
  Muzička srednja škola
  Niža baletska škola
  Pedagoške akademije za učitelje i vaspitače
  Viša muzička škola i muzička akademija (FMU)
II Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
  Solo pevanje
  Violina
  Viola
  Violončelo
  Klavir
  Klasična gitara
  Klavirska harmonika
  Harmonika sa dugmadima
  Tambura
  Flauta
  Frula
  Truba
III Horska notna literatura
  Razredno horsko pevanje
  Horska muzika
IV Orkestarska notna literatura
  Razredno sviranje
  Školski ansambli i orkestri
  a) Gudački sastavi
  b) Harmonikaški sastavi
  Amaterski ansambli i orkestri
V Pesme za decu
VI Knjige o muzici
VII Prigodna i jubilarna izdanja
VIII Popularna muzika
IX Posebna izdanja
26-98
Miroslava Lili Petrović
Edicija „Najmlađem pijanisti”
ŠKOLICA ZA KLAVIR
nivo A
V izdanje 09; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  26-99
Miroslava Lili Petrović
Edicija „Najmlađem pijanisti”
ŠKOLICA ZA KLAVIR
nivo B
IV izdanje 09; format: A-4; strana 68; broširano, latinica.
   
  26-102
Miroslava Lili Petrović
Edicija „Najmlađem pijanisti”
ŠKOLICA ZA KLAVIR
nivo C
I izdanje 02; format: A-4; strana 108; broširano, latinica.
   
26-100
Miroslava Lili Petrović
Edicija „Najmlađem pijanisti”
Hanon
PIJANISTA VIRTUOZ
Prilagođeno za dečji svet
II izdanje, 06; format A-4; strana 56; broširano, latinica
   
26-101
Miroslava Lili Petrović
Edicija „Najmlađem pijanisti”
KLAVIRSKI DUO
Radosti sviranja udvoje
I izdanje 98; format: A-4; strana 112; broširano, latinica.
   
  100840
Jela Kršić
* POČETNA ŠKOLA ZA KLAVIR
udžbenik za 1. raz. ŠOMO
   
  102172
Jela Kršić
* KLAVIRSKA ČITANKA
za 2. raz. ŠOMO
   
26-2
Jela Kršić
KLAVIRSKA VEŽBANKA
za 3. raz. ŠOMO
XVIII izdanje 09; format: B-4; strana 136; broširano, latinica.
   
  26-93
Jela Kršić
KLAVIRSKA HRESTOMATIJA
za 4 raz. ŠOMO
IX izdanje 09; format: B-4; strana 126; broširano, latinica.
   
  26-94
Jela Kršić
KLAVIRSKA HRESTOMATIJA
za 5 raz. ŠOMO
IX izdanje 09; format: B-4; strana 136; broširano, latinica.
   
  26-95
Jela Kršić
KLAVIRSKA HRESTOMATIJA
za 6 raz. ŠOMO
V izdanje 08; format: B-4; strana 144; broširano, latinica.
   
  26-3
K. Černi - L. Kristijan
ETIDE op. 740, sv. 1
za klavir (od broja 1 do 8)
V izdanje 95; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  26-4
K. Černi - L. Kristijan
ETIDE op. 740, sv. 2
za klavir (od broja 9 do 16)
IV izdanje 90; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  26-5
K. Černi - L. Kristijan
ETIDE op. 740, sv. 3
za klavir (od broja 17 do 24)
III izdanje 90; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  26-6
K. Černi - L. Kristijan
ETIDE op. 740, sv. 4
za klavir (od broja 25 do 32)
II izdanje 87; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  26-7
K. Černi - L. Kristijan
ETIDE op. 740, sv. 5
za klavir (od broja 33 do 41)
II izdanje 88; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  26-8
K. Černi - L. Kristijan
ETIDE op. 740, sv. 6
za klavir (od broja 42 do 50)
II izdanje 88; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  100674
Nikolajev
* SVIRANJE NA KLAVIRU
   
  26-12
F. Šopen
24 PRELUDIUMA op. 28, sv. 1
za klavir
II izdanje 88; format: B-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  26-13
F. Šopen
24 PRELUDIUMA op. 28, sv. 2
za klavir
II izdanje 88; format: B-4; strana 48; broširano, latinica.
   
  26-15
P. I. Čajkovski
ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE op. 39
(sadrži 24 komada)
V izdanje 08; format: B-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  26-16
L. v. Betoven
ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE
(sadrži 6 komada)
V izdanje 08; format: B-4; strana 20; broširano, latinica.
   
  26-17
F. Šubert
ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE
(sadrži 8 komada)
IV izdanje 88; format: B-4; strana 20; broširano, latinica.
   
  26-18
E. Grig
ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE
(sadrži 8 komada)
V izdanje 90; format: B-4; strana 20; broširano, latinica.
   
  26-20
Nikola Petin
BAKINE PRIČE
12 minijatura za klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  26-21
Radomir Janković
MAJINE MINIJATURE
14 minijatura za klavir
II izdanje 78; format: A-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  26-24
Nikola Rackov
IGRE ZA KLAVIR, sv. 1
(sadrži 11 igara raznih autora)
III izdanje 88; format: B-4; strana 48; broširano, latinica.
   
  26-96
Nikola Rackov
IGRE ZA KLAVIR, sv. 2
I izdanje 90; format: A-4; strana 68; broširano, latinica.
   
  26-25
L.v. Betoven
ZA ELIZU
za klavir
V izdanje 88; format: B-4; strana 4; broširano, latinica.
   
  26-27
M. Bruh
ROMANSA 42
za klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  26-30
F. Šopen
POLONEZA cis moll op. 26
za klavir
I izdanje 79; format: B-4; strana 8; broširano, latinica.
   
  26-32
F. Šopen
POLONEZA c-moll op. 40, No2
za klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 12; broširano, latinica.
 
  26-43
J. Hajdn
SONATINE I SONATE
za klavir (red. Kršić - Šišmanović)
X izdanje 89; format: A-4; strana 56; broširano, latinica.
   
  26-47
Ivanka Nenčić
ZBIRKA MINIJATURA
za klavir (red. Kršić - Šišmanović)
I izdanje 78; format: A-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  26-48
Mirjana Živković
11 KOMPOZICIJA
za klavir (red. Kršić - Šišmanović)
I izdanje 79; format: A-4; strana 36; broširano, latinica.
   
  26-80
Milan Zamurović
KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 1
(adađo, originalne kompozicije)
I izdanje 79; format: B-4; strana 48; broširano, latinica.
   
  26-81
Milan Zamurović
KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 2
(4/4)
I izdanje 79; format: B-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  26-82
Milan Zamurović
KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 3
(2/4)
I izdanje 79; format: B-4; strana 56; broširano, latinica.
   
  26-83
Milan Zamurović
KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 4
(valceri)
I izdanje 79; format: B-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  26-84
Milan Zamurović
KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 5
(finale)
I izdanje 79; format: B-4; strana 28; broširano, latinica.
   
  26-85
Milan Zamurović
4 MUZIČKA KOMADA, sv. 6
(za balet)
I izdanje 79; format: B-4; strana 48; broširano, latinica.
   
  26-49
Vera Bogdanović
MUZIKA KLASIČARA
za klavir
I izdanje 81; format: B-4; strana 104; broširano, latinica.
   
  26-50
Vera Bogdanović
MUZIKA ROMANTIČARA (19.VEK)
za klavir
I izdanje 86; format: B-4; strana 94; broširano, latinica.
   
  26-51
Edicija „Nota”
SEĆANJE NA MOCARTA
izbor najpopularnijih kompozicija za klavir
(izbor i redakcija Nikola Rackov)
II izmenjeno i dopunjeno izdanje 96; format: A-4; strana 68; broširano, latinica.
   
  26-86
Edicija „Nota”
RANA POLIFONIJA BAROKA
(Bah, njegovi prethodnici i njegovi savremenici), sv. 1
(priredila Dušica Mladenović-Mitić)
I izdanje 03; format A-4; strana 92; broširano, latinica.
   
   
 

 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt