Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
Klasična gitara
 
 
I Muzički udžbenici i priručnici
  Predškolske ustanove
  Osnovna škola
  ŠOMO
  Muzička srednja škola
  Niža baletska škola
  Pedagoške akademije za učitelje i vaspitače
  Viša muzička škola i muzička akademija (FMU)
II Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
  Solo pevanje
  Violina
  Viola
  Violončelo
  Klavir
  Klasična gitara
  Klavirska harmonika
  Harmonika sa dugmadima
  Tambura
  Flauta
  Frula
  Truba
III Horska notna literatura
  Razredno horsko pevanje
  Horska muzika
IV Orkestarska notna literatura
  Razredno sviranje
  Školski ansambli i orkestri
  a) Gudački sastavi
  b) Harmonikaški sastavi
  Amaterski ansambli i orkestri
V Pesme za decu
VI Knjige o muzici
VII Prigodna i jubilarna izdanja
VIII Popularna muzika
IX Posebna izdanja
28-34
Jovan Jovičić
ŠKOLA GITARE ZA MLADE POČETNIKE, 1a
III izdanje 08; format: B-4; strana 84; broširano, latinica.
   
  28-1
Jovan Jovičić
ŠKOLA ZA GITARU, 1b
XIV prerađeno i dopunjeno izdanje 06; format: B-4; strana 116; broširano, latinica.
   
  28-2
Jovan Jovičić
ŠKOLA ZA GITARU, 2. deo
XIII izdanje 07; format: B-4; strana 116; broširano, latinica.
   
  28-3
Jovan Jovičić
ŠKOLA ZA GITARU, 3. deo
X izdanje 89; format: B-4; strana 108; broširano, latinica.
   
  28-4
Jovan Jovičić
ŠKOLA ZA GITARU, 4. deo
IV izdanje 90; format: B-4; strana 184; broširano, latinica.
   
  28-5
Jovan Jovičić
ŠKOLA ZA GITARU, 5. deo
V izdanje 91; format: B-4; strana 116; broširano, latinica.
   
  28-6
Jovan Jovičić
IZBOR LAKIH ETIDA ZA GITARU
VI izdanje 96; format: B-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  28-7
Jovan Jovičić
PREGLED TIPSKIH AKORDA
za gitaru; sadrži šematski prikaz svih durskih i molskih akorada i njihovih altera
IV izdanje 07; format: B-4; strana 48; broširano, latinica.
   
  28-37
Uroš Dojčinović
ČITANJE S LISTA ZA GITARISTE
i upoznavanje sa orkestarskom literaturom
I izdanje 98; format: A-5; strana 120; broširano, latinica.
   
  28-38
Žarko Veljović
30 KOMADA ZA GITARU
I izdanje 01; format: A-4; strana 56; broširano, latinica
   
  28-8
Jovan Jovičić
KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME
1. album za solo gitaru
III izdanje 87; format: B-4; strana 10; broširano, latinica.
   
  28-9
Jovan Jovičić
KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME
2. album za solo gitaru
III izdanje 87; format: B-4; strana 8; broširano, latinica.
   
  28-10
Jovan Jovičić
KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME
3. album za solo gitaru
III izdanje 87; format: B-4; strana 8; broširano, latinica.
   
  28-11
Jovan Jovičić
KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME
4. album za solo gitaru
III izdanje 87; format: B-4; strana 8; broširano, latinica.
   
  28-12
Jovan Jovičić
KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME
(Vojvođanska svita) - album br. 5
I izdanje 87; format: B-4; strana 12; broširano, latinica.
   
  28-14
F. Karuli - J. Jovičić
DUETI
za učenike gitare
II izdanje 87; format: A-4; strana 44; broširano, latinica.
   
  28-15
Dušan Bogdanović
6 KOMPOZICIJA
za gitaru
I izdanje 80; format: B-4; strana 8; broširano, latinica.
   
  28-16
Dušan Bogdanović
7 ETIDA
za gitaru
I izdanje 79; format: B-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  28-17
Dragoslav Nikolić
KLASIČNA GITARA, sv. 1
izbor kompozicija
III izdanje 88; format: B-4; strana 100; broširano, latinica.
   
  28-24
Dragoslav Nikolić
KLASIČNA GITARA, sv. 2
izbor kompozicija
III izdanje 88; format: B-4; strana 84; broširano, latinica.
   
  28-18
Dragoslav Nikolić
MALA IGRA I SERENADA
za solo gitaru
I izdanje 80; format: B-4; strana 8; broširano, latinica.
   
  28-19
Dragoslav Nikolić
SERENADA ZA DVE GITARE
za solo gitaru
I izdanje 80; format: B-4; strana 4; broširano, latinica.
   
  28-22
Pavao Bačić
10 LAKIH KOMPOZICIJA ZA GITARU
I izdanje 81; format: B-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  28-25
Uroš Dojčinović
11 JUŽNOAMERIČKIH KOMADA
za klasičnu gitaru; iz repertoara Pepe Toresa
II izdanje 87; format: A-4; strana 28; broširano, latinica.
   
  28-27
Uroš Dojčinović
12 JUŽNOAMERIČKIH KOMADA
za klasičnu gitaru
I izdanje 87; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  28-26
Uroš Dojčinović
KOMPOZICIJE JUGOSLOVENSKIH AUTORA
za klasičnu gitaru
II izdanje 88; format: A-4; strana 44; broširano, latinica.
   
  28-29
Miodrag Čupić
20 KOMADA ZA KLASIČNU GITARU
I izdanje 89; format: A-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  28-30
Jovan Jovičić
12 TEMA SA VARIJACIJAMA
zbirka kompozicija za gitaru
I izdanje 91; format: B-4; strana 48; broširano, latinica.
   
  28-31
Uroš Dojčinović
GITARA KROZ PET VEKOVA
album kompozicija za klasičnu gitaru
I izdanje 91; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  28-32
Žarko Veljović
KOMPOZICIJE ZA KLASIČNU GITARU
I izdanje 93; format: B-4; strana 28; broširano, latinica.
   
  28-33
Jovan Jovičić
20 KOMPOZICIJA NA FOLKLORNE TEME
I izdanje 98; format: A-4; strana 60; broširano, latinica.
   
  28-35
Milan Bata Petrović
ŠKOLA POPULARNE GITARE
III izmenjeno i dopunjeno izdanje 07; format: A-4; strana 116; broširano, ćirilica.
 
  28-36
Edicija „Nota”
POPULARNI AKORDI
za gitaru i instrumente sa klavijaturom
II izdanje 06; format: A-5; strana 40; broširano, latinica.
 

 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt