v
 
   
 
Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
     
CENOVNIK i On-Line porudžbenica
udžbenika, priručnika, muzičko-didaktičkih sredstava
     
  U prazna polja unesite željenu količinu, na kraju forme unesite podatke o firmi i podatke za kontakt.
Bićete kontaktirani u najkraćem roku.
 
     
 
MUZIČKI UDŽBENICI I PRIRUČNICI
Predškolske ustanove
111-2 Grupa autora MALA ŠEVA SRCEM PEVA 125,00 20 150,00
112-5 Lj.Škarica POČETNO MUZIČKO VASPITANJE METODSKI PRIRUČNIK 125,00 20 150,00
112-6 N. Gregović-A. Homen RE, FA, MI, PJEVAMO SVI 125,00 20 150,00
112-8 M. Brkić PESME ZA DECU 125,00 20 150,00

Osnovna škola
121-2 B. Stančić - A. Dragić MALE MUZIČKE RADOSTI 125,00 20 150,00
121-7 G. Ljevašova TVOJ PRIJATELJ MUZIKA 125,00 20 150,00
121-8 B. Stančić NOTA ZA NOTOM 125,00 20 150,00
121-9 M. Ivanović RASPEVANA ŠKOLA 125,00 20 150,00
122-17 N. Jablanov DRUŽIMO SE S MUZIKOM, sv. 1 125,00 20 150,00
122-18 N. Jablanov DRUŽIMO SE S MUZIKOM, sv. 2 125,00 20 150,00
121-21 "Edicija ""Nota""" SVIRAONICA 200,00 10 220,00
121-22 Miomira M. Djurdjanović i Sanja Filipović Muzička školica za Orfov instrumentarijum 1 700,00 10 770,00

ŠOMO
141-6 Z. Vasiljević SOLFEĐO - RITAM za 1. i 2. raz. 1.000,00 10 1.100,00
141-7 Z. Vasiljević SOLFEĐO - RITAM za 3. i 4. raz. 1.000,00 10 1.100,00
141-8 Z. Vasiljević SOLFEĐO - RITAM za 5. i 6. raz. 1.000,00 10 1.100,00
141-170 S. Smiljanić, B. Cvetković RASPEVANI RITAM 1., za 1. raz. ŠOMO 1.100,00 10 1.210,00
141-171 S. Smiljanić, B. Cvetković RASPEVANI RITAM 2., za 2. raz. ŠOMO 1.100,00 10 1.210,00
141-172 S. Smiljanić, B. Cvetković RASPEVANI RITAM 3., za 3. raz. ŠOMO 1.100,00 10 1.210,00
141-173 S.Smiljanić, G.Đurđević RAZIGRANI RITAM, za 4,5 i 6 razred ŠOMO 1.300,00 10 1.430,00
141-9 Z. Stevanović DVOG. I TROG. SOLFEĐO (diktati) 250,00 20 300,00
98945 * Borivoje Popović SOLFEĐO 1 1.000,00 10 1.100,00
98946 * Borivoje Popović SOLFEĐO 2 1.000,00 10 1.000,00
98947 * Borivoje Popović SOLFEĐO 3 1.000,00 10 1.100,00
98948 * Borivoje Popović SOLFEĐO 4 1.000,00 10 1.100,00
98949 * Borivoje Popović SOLFEĐO 5 1.000,00 10 1.100,00
98950 * Borivoje Popović SOLFEĐO 6 1.000,00 10 1.100,00
100671 * Borivoje Popović DVOGLASNI SOLFEĐO 600,00 20 720,00
151-13 V. Kršić KORELACIJA NASTAVE SOLFEĐA SA INSTRUMENTALNOM NASTAVOM 600,00 10 660,00
141-10 *A. Pandurović, V. Aleksandrović, B. Jelić SOLFEĐO za I i II raz. četvorogodišnje i za I raz. dvogodišnje 700,00 10 770,00
141-11 * V. Cvetković, J. Mihaljica SOLFEĐO za 1. raz. šestogodišnje 700,00 10 770,00
141-12 * V. Cvetković, J. Mihaljica SOLFEĐO za 2. raz. (šest. muz. oš) 800,00 10 880,00
141-13 * A. Jović – Z. Nikolić SOLFEĐO za 3. raz. šestogodišnje 800,00 10 880,00
141-130 * V. Aleksandrović, B. Jelić SOLFEĐO za 3. raz. četvorogodišnje i 2. r. dvogod. 700,00 10 770,00
141-14 * A. Jović – G. Stojanović SOLFEĐO za 4. raz. (šest. muz. oš) 900,00 10 990,00
141-140 * V. Aleksandrović SOLFEĐO za 4. raz. (čet. muz. oš) 800,00 10 880,00
141-150 * G. Stojanović – A. Jović - Z. Miletić SOLFEĐO za 5. raz. (šestogodišnje muz. oš) 800,00 10 880,00
141-160 * V. Cvetković, J. Mihaljica SOLFEĐO za 6 razred 1.000,00 10 1.100,00

Muzička (srednja) škola
151-10 S. Smiljanić-Marković i N. Miletić Solfeđo za I raz. SMŠ 1.200,00 10 1.320,00
151-15 * Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, M.Ćalić SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE 700,00 10 770,00
151-16 * Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, M. Ćalić SOLFEĐO za 2. raz. 700,00 10 770,00
151-17 * Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan SOLFEĐO za 3. raz. 700,00 10 770,00
151-18 * Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, M. Ćalić SOLFEĐO za 4. raz. 700,00 10 770,00
151-8 * M. Živković HARMONIJA, za 2. raz. SMŠ 700,00 10 770,00
151-81 * M. Živković HARMONIJA, za 3. i 4. raz. 900,00 10 990,00
151-91 * V. Peričić VOKALNI KONTRAPUNKT za 3 i 4 razred 500,00 10 550,00
151-101 * M. Živković INSTRUMEN. KONTRAPUNKT za 3 i 4 raz 500,00 10 550,00
151-11 * M. Mihajlović MUZIČKI OBLICI za 3 i 4 razred 700,00 10 770,00
151-121 * D. Despić MUZIČKI INSTRUMENTI za 1 razred 700,00 10 770,00
151-14 * S. Marinković ISTORIJA MUZIKE za 2 i 3 razred 1.000,00 10 1.100,00
151-140 * S. Marinković ISTORIJA MUZIKE za 3 i 4 razred 800,00 10 880,00
151-141 * S. Marinković ISTORIJA SRPSKE MUZIKE 600,00 10 660,00
98953 * Marko Tajčević OSNOVNA TEORIJA MUZIKE 700,00 10 770,00
34142 * Dejan Despić HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM 1.600,00 10 1.760,00
151-22 D. O. Golemović NARODNA MUZIKA JUGOSLAVIJE 500,00 20 600,00
151-23 A.Jović-Miletić TONSKE OSNOVE SRP. MUZIČ.NASLEĐA 500,00 20 600,00
34121 *Dejan Despić TEORIJA MUZIKE 1.500,00 10 1.650,00
190-12 Z. Vasiljević TEORIJA MUZIKE 600,00 10 660,00
151-20 S. Smiljanić-Marković CANTABILE za I raz. SMŠ, I deo 1.200,00 10 1.320,00
151-21 S. Smiljanić-Marković CANTABILE za I raz. SMŠ, II deo 1.200,00 10 1.320,00

N
iža baletska škola
161-2 Tolstoja, Furnjanc, Zacepina, Klimov, Rihter SCENSKO NACIONALNE IGRE 125,00 20 150,00

Pedagoške akademije za učitelje i vaspitače
181-5 R. Janković ALBUM PESAMA I KOMADA 125,00 20 150,00
181-9 T. Bratić SA HARMONIKOM U RAZREDU priručnik za studente učiteljskih fakulteta 300,00 10 330,00

V
iša muzička škola i muzičke akademije (FMU)
191-1 Z. Vasiljević SOLFEĐO – METOD. PRAKTIKUM ZA STUD. VIŠIH I VISOKIH ŠKOLA (FMU) 700,00 10 770,00
191-2 D. Ilić SREDSTVA IZRAŽAVANJA U MUZICI 700,00 10 770,00
191-3 Jela Kršić METODIKA NASTAVE KLAVIRA 700,00 10 770,00
191-4 I. Nikolić JEDNOGLASNI DIKTATI 625,00 10 750,00

 NOTNA LITERATURA ZA VOKALNO-INSTRUMENTALNU NASTAVU
Solo pevanje
21-5 Jasna Veljanović-Ranković DVA CIKLUSA PESAMA ZA GLAS I KLAVIR 300,00 20 360,00

Violina
22-2 K. K. Rodionov POČETNA ŠKOLA ZA VIOLINU 1.000,00 10 1.100,00
101163 D. Marković ŠKOLA ZA VIOLINU 1 1000,00 10 1100,00
101164 D. Marković ŠKOLA ZA VIOLINU 2 1000,00 10 1100,00
101165 D. Marković ŠKOLA ZA VIOLINU 3 1000,00 10 1100,00
22-3 A. Grigorjan SKALE I ARPEĐA 500,00 10 550,00
22-4 M. A. Garlickij – K. K. Rodionov - K. A. Fortunatov IZBOR ETIDA ZA VIOLINU, sv. l 500,00 20 600,00
22-5 M. A. Garlickij - K. K. Rodionov - K. A. Fortunatov IZBOR ETIDA ZA VIOLINU, sv. 2 500,00 20 600,00
22-6 K. A. Fortunatov IZBOR ETIDA ZA VIOLINU, sv.3 500,00 20 600,00
22-9 G. F. Hendl ADAGIO I ALLEGRO 200,00 20 240,00
22-13 P. Sarasate ZAPATEADO 200,00 20 240,00
22-14 P. Sarasate MUINEIRA op. 32 200,00 20 240,00
22-15 P. Sarasate INTRODUKCIJA I KAPRIČO JOTA 200,00 20 240,00
22-17 M. Moszkowski QUITTARE, op. 45, Nol 200,00 20 240,00
22-18 H.Wieuhtemps REVERIE op. 33, No3 200,00 20 240,00
22-24 P. I. Čajkovski VALSE SCHERZO op. 34 200,00 20 240,00
22-31 Drdla SERENADA 200,00 20 240,00
22-39 P. I. Čajkovski CHANSON TRISTE op. 40 200,00 20 240,00
22-48 D. Mladenović SVITA 200,00 20 240,00
22-51 N. Baklanova PRVI ČASOVI 200,00 20 240,00
22-52 K. Fleš OSNOVNE VEŽBE ZA VIOLINU 200,00 20 240,00
22-40 D. Kostić KONČERTINO U STILU MENDELSONA 200,00 20 240,00
22-43 M. Đurić KOMP. ZA VIOLINU I KLAVIR, sv. 1 200,00 20 240,00
22-60 KOMPLET ZA VIOLINU BR. 1 375,00 20 450,00
  22-18  REVERIE OP .33 N’3        
  22-24 VALSE SCHERZO OP .34        
  22-17 QUITTARE. OP.45 N’3        
  22-15  INTRODUKCIJA I KAPRIČO JOTA        
  22-14 MUINEIRA OP.32        
22-61 KOMPLET ZA VIOLINU BR.2 375,00 20 450,00
  22-4  IZBOR ETIDA ZA VIOLINU SV.1        
  22-5  IZBOR ETIDA ZA VIOLINU SV.2        
  22-6  IZBOR ETIDA ZA VIOLINU SV. 3        

V
iola
23-1 S. Grgić KOMP. JUGOSLOVENSKIH AUTORA, br. 1 200,00 20 240,00
23-2 S. Grgić KOMP. JUGOSLOVENSKIH AUTORA, br. 2 200,00 20 240,00
23-5 S. Grgić KOMP. JUGOSLOVENSKIH AUTORA, br. 3 200,00 20 240,00
23-3 S. Grgić ALBUM ZA MLADE VIOLISTE 200,00 20 240,00
23-10 KOMPLET ZA VIOLU BR. 1 275,0 20 330,00
  23-1  KOMP. JUGOSLOVENSKIH AUTORA br.1        
  23-2 KOMP. JUGOSLOVENSKIH AUTORA, br. 2        
  23-5 KOMP. JUGOSLOVENSKIH AUTORA, br. 3        
  23-3 ALBUM ZA MLADE VIOLISTE        

Violončelo
24-1 A. Koci ARABESQUES 200,00 20 240,00
24-6 M. Simić 42 ETIDE ZA VIOLONČELO 200,00 20 240,00

Kontrabas
25-1 A.Miljković Zbirka komada za kontrabas 400,00 20 480,00

Klavir
26-98 M. Lili Petrović ŠKOLICA ZA KLAVIR - nivo A 800,00 10 880,00
26-99 M. Lili Petrović ŠKOLICA ZA KLAVIR - nivo B 800,00 10 880,00
26-102 M. Lili Petrović ŠKOLICA ZA KLAVIR - nivo C 800,00 10 880,00
26-100 M. Lili Petrović PIJANISTA VIRTUOZ 800,00 20 960,00
26-101 M. Lili Petrović KLAVIRSKI DUO 800,00 20 960,00
100840 * J. Kršić POČETNA ŠKOLA ZA KLAVIR 875,00 20 1050,00
102172 *J. Kršić KLAVIRSKA ČITANKA 875,00 20 1050,00
26-2 J. Kršić KLAVIRSKA VEŽBANKA 1.200,00 10 1.320,00
26-93 J. Kršić KLAV. HRESTOMATIJA za 4 raz.ŠOMO 1.200,00 10 1.320,00
26-94 J. Kršić KLAV. HRESTOMATIJA za 5 raz.ŠOMO 1.200,00 10 1.320,00
26-95 J. Kršić KLAV. HRESTOMATIJA za 6 raz.ŠOMO 1.200,00 10 1.320,00
26-3 Černi - L. - Kristijan ETIDE op. 740, sv. 1 300,00 20 360,00
26-4 Černi - L. - Kristijan ETIDE op. 740, sv. 2 300,00 20 360,00
26-5 Černi - L. - Kristijan ETIDE op. 740, sv. 3 300,00 20 360,00
26-6 Černi - L. - Kristijan ETIDE op. 740, sv. 4 300,00 20 360,00
26-7 Černi - L. - Kristijan ETIDE op. 740, sv. 5 300,00 20 360,00
26-8 Černi - L. - Kristijan ETIDE op. 740, sv. 6 300,00 20 360,00
100674 * Nikolajev SVIRANJE NA KLAVIRU 1.000,00 10 1.100,00
26-12 F.Šopen 24 PRELUDIUMA op. 28, sv. 1 300,00 20 360,00
26-13 F.Šopen 24 PRELUDIUMA op. 28, sv. 2 300,00 20 360,00
26-15 P. I. Čajkovski ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE op. 39 400,00 20 480,00
26-16 L. v. Betoven ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE 400,00 20 480,00
26-17 F. Šubert ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE 400,00 20 480,00
26-18 E. Grig ALBUM ZA MLADE KLAVIRISTE 400,00 20 480,00
26-20 N. Petin BAKINE PRIČE 200,00 20 240,00
26-21 R. Janković MAJINE MINIJATURE 125,00 20 150,00
26-24 N. Rackov IGRE ZA KLAVIR, sv. 1 300,00 20 360,00
26-96 N. Rackov IGRE ZA KLAVIR, sv. 2 300,00 20 360,00
26-25 L. v. Betoven ZA ELIZU 200,00 10 220,00
26-27 M. Bruh ROMANSA 42 200,00 20 240,00
26-30 F. Šopen POLONEZA- cis-moll op. 26 125,00 20 150,00
26-32 F. Šopen POLONEZA c-moll op.40, No 2 125,00 20 150,00
26-43 J. Hajdn SONATINE I SONATE 350,00 20 420,00
26-47 I. Nenčić ZBIRKA MINIJATURA 125,00 20 150,00
26-48 M. Živković 11 KOMPOZICIJA 200,00 20 240,00
26-80 M. Zamurović KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 1 200,00 20 240,00
26-81 M. Zamurović KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 2 200,00 20 240,00
26-82 M. Zamurović KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 3 200,00 20 240,00
26-83 M. Zamurović KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 4 200,00 20 240,00
26-84 M. Zamurović KLAVIRSKE MINIJATURE, sv. 5 200,00 20 240,00
26-85 M. Zamurović 4 MUZIČKA KOMADA, sv. 6 200,00 20 240,00
26-49 V. Bogdanović MUZIKA KLASIČARA 291,70 20 350,00
26-50 V. Bogdanović MUZIKA ROMANTIČARA (19.VEK) 291,70 20 350,00
26-51 "Edicija ""Nota""" SEĆANJE NA MOCARTA 324,10 10 356,51
26-86 "Edicija ""Nota"" – priredila Dušica Mladenović-Mitić" RANA POLIFONIJA BAROKA 350,00 20 420,00
26-111 KOMPLET ZA KLAVIR BR.1 1.000,00 20 1.200,00
  26-3  ČERNI - ETIDE OP . 740, SV. 1        
  26-4  ČERNI - ETIDE OP. 740, SV .2        
  26-5  ČERNI - ETIDE OP .740, SV .3        
  26-6  ČERNI - ETIDE OP .740, SV .4        
  26-7  ČERNI - ETIDE OP .740, SV .5        
  26-8  ČERNI - ETIDE OP. 740, SV .6        
26-112 KOMPLET ZA KLAVIR BR.2  
  26-12  24 PRELUDIUMA OP.28, SV. 1        
  26-13  24 PRELUDIUMA OP .28, SV.1        
26-113 KOMPLET TA KLAVIR BR.3 550,00 20 660,00
  26-15 ČAJKOVSKI – ALBUM ZA MLADE KLAVIR.        
  26-16 BETOVEN – ALBUM ZA MLADE KLAVIR.        
  26-17 ŠUBERT – ALBUM ZA MLADE KLAVIR.        
  26-18 GRIG – ALBUM ZA MLADE KLAVIR.        
26-114 KOMPLET ZA KLAVIR BR.4 250,00 20 300,00
  26-24 N.RACKOV – IGRE ZA KLAVIR SV.1        
  26-96 N.RACKOV – IGRE ZA KLAVIR SV.2        
26-115 KOMPLET ZA KLAVIR BR.5 166,67 20 200,00
  26-81 M.ZAMUROVIĆ – KLAVIR.MINIJATURE SV.2        
  26-82 M.ZAMUROVIĆ – KLAVIR.MINIJATURE SV.3        
  26-83 M.ZAMUROVIĆ – KLAVIR.MINIJATURE SV.4        
  26-85 M.ZAMUROVIĆ – KLAVIR.MINIJATURE SV.6        

Klasična gitara
28-34 J. Jovičić ŠKOLA GITARE ZA MLADE POČETNIKE 800,00 10 880,00
28-1 J. Jovičić ŠKOLA ZA GITARU, 1. deo 800,00 10 880,00
28-2 J. Jovičić ŠKOLA ZA GITARU, 2. deo 800,00 10 880,00
28-3 J. Jovičić ŠKOLA ZA GITARU, 3. deo 800,00 10 880,00
28-4 J. Jovičić ŠKOLA ZA GITARU, 4. deo 700,00 20 840,00
28-5 J. Jovičić ŠKOLA ZA GITARU, 5. deo 700,00 20 840,00
28-6 J. Jovičić IZBOR LAKIH ETIDA ZA GITARU 300,00 10 330,00
28-7 J. Jovičić PREGLED TIPSKIH AKORDA 300,00 10 330,00
28-37 U. Dojčinović ČITANJE S LISTA ZA GITARISTE 300,00 10 330,00
28-38 Ž. Veljović 30 KOMADA ZA GITARU 300,00 10 330,00
28-8 J. Jovičić KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 1 125,00 20 150,00
28-9 J. Jovičić KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 2 125,00 20 150,00
28-10 J. Jovičić KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 3 125,00 20 150,00
28-11 J. Jovičić KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 4 125,00 20 150,00
28-12 J. Jovičić KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 5 125,00 20 150,00
28-14 F. Karuli – J. Jovičić DUETI 200,00 20 240,00
28-15 D. Bogdanović 6 KOMPOZICIJA 166,70 20 200,00
28-16 D. Bogdanović 7 ETIDA 166,70 20 200,00
28-17 D. Nikolić KLASIČNA GITARA, sv. 1 250,00 20 300,00
28-24 D. Nikolić KLASIČNA GITARA, sv. 2 250,00 20 300,00
28-18 D. Nikolić MALA IGRA I SERENADA 125,00 20 150,00
28-19 D. Nikolić SERENADA ZA DVE GITARE 125,00 20 150,00
28-22 P. Bačić 10 LAKIH KOMPOZICIJA ZA GITARU 200,00 20 240,00
28-25 U. Dojčinović 11 JUŽNOAMERIČKIH KOMADA 200,00 20 240,00
28-27 U. Dojčinović 12 JUŽNOAMERIČKIH KOMADA 200,00 20 240,00
28-26 U. Dojčinović KOMPOZICIJE JUGOSLOV. AUTORA 200,00 20 240,00
28-29 M. Ćupić 20 KOMADA ZA KLASIČNU GITARU 200,00 20 240,00
28-30 J. Jovičić 12 TEMA SA VARIJACIJAMA 200,00 20 240,00
28-31 U. Dojčinović GITARA KROZ PET VEKOVA 200,00 20 240,00
28-32 Ž. Veljović KOMPOZICIJE ZA KLASIČNU GITARU 200,00 20 240,00
28-33 J. Jovičić 20 KOMPOZICIJA NA FOLKLORNE TEME 200,00 10 220,00
28-35 M. Bata Petrović ŠKOLA POPULARNE GITARE 700,00 10 770,00
28-36 Edicija „Nota” POPULARNI AKORDI 300,00 10 330,00
28-51 KOMPLET ZA GITARU BR.1 166,67 20 200,00
  28-9 KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 2        
  28-10  KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 3        
  28-13 KOMPOZICIJE NA FOLKLORNE TEME 4        
28-52 KOMPLET ZA GITARU BR.2 583,33 20 700,00
  28-12 KOMP. NA FOLK. TEME 5 – VOJVOĐAN. SVITA        
  28-25 11 JUŽNO AMERIČKIH KOMADA        
  28-27 12 JUŽNO AMERIČKIH KOMADA        
  28-31 GITARA KROZ PET VEKOVA        
  28-26 KOMPOZICIJE JUGOSLOV. AUTORA        
  28-29 20 KOMADA ZA KLASIČNU GITARU        
  28-22 10 LAKIH KOMPOZICIJA ZA GITARU        
28-53 KOMPLET ZA GITARU BR. 3 250,00 20 300,00
  28-17 D. NIKOLIĆ – KLASIČNA GITARA SV.1        
  28-24 D NIKOLIĆ – KLASIČNA GITARA SV. 2        
28-54 KOMPLET ZA GITARU BR. 4 500,00 20 600,00
28-14 DUETI
  28-16 ETIDE        
  28-38 30 KOMADA ZA GITARU        
  28-19 SERENADA ZA DVE GITARE        
  28-18 MALA IGRA I SERENADA        
  28-30 12 TEMA SA VARIJACIJAMA        
  28-32 KOMPOZICIJA ZA KLASIČNU GITARU        

Klavirska harmonika
29-1 V. Vuković-Terzić ŠKOLA ZA KLAV. HARMONIKU, 1. deo 800,00 20 960,00
29-2 V. Vuković-Terzić ŠKOLA ZA KLAV. HARMONIKU, 2. deo 800,00 20 960,00
98951 * V. Vuković-Terzić ŠKOLA ZA KLAV. HARMONIKU, 3. deo 1000,00 10 1100,00
98952 * V. Vuković-Terzić IZBOR ETIDA ZA KLAV. HARMON, 4-5-6 750,00 20 900,00
29-31 V. Vuković-Terzić IZBOR ETIDA ZA KLAV. HARMON. Sv. 2 208,40 20 250,00
29-32 V. Vuković-Terzić IZBOR KOMP. ZA K. HARMONIKU, sv. 3 208,40 20 250,00
29-3 M. Baračkov SISTEM SKALA ZA HARMONIKU 208,40 20 250,00
29-4 Lj. Micić HARMONIKA I 208,40 20 250,00
29-5 Lj. Micić HARMONIKA II 208,40 20 250,00
29-6 Lj. Micić HARMONIKA III 208,40 20 250,00
29-7 Lj. Micić HARMONIKA IV 208,40 20 250,00
29-8 Lj. Micić HARMONIKA V 208,40 20 250,00
29-9 Lj. Micić HARMONIKA VI 208,40 20 250,00
29-10 Lj. Micić HARMONIKA VII 208,40 20 250,00
29-11 Lj. Micić HARMONIKA VIII 208,40 20 250,00
29-12 Lj. Micić HARMONIKA IX 208,40 20 250,00
29-13 Lj. Micić HARMONIKA X 208,40 20 250,00
29-14 R. Janković PRVI KOMADI 125,00 20 150,00
29-15 M. Baračkov ORIGIN. SOLISTIČKE KOMPOZICIJE, sv. 1 200,00 20 240,00
29-16 M. Baračkov ORIGIN. SOLISTIČKE KOMPOZICIJE, sv. 2 200,00 20 240,00
29-17 M. Baračkov ORIGIN. SOLISTIČKE KOMPOZICIJE, sv. 3 200,00 20 240,00
29-18 R. Janković MINIJATURE 125,00 20 150,00
29-19 J. Gavrilović MOJA HARMONIKA, sv. 1 166,70 20 200,00
29-20 J. Gavrilović MOJA HARMONIKA. Sv. 2 166,70 20 200,00
29-22 B. Petrović – Đ. Karaklajić PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 1 125,00 20 150,00
29-23 B. Petrović – Đ. Karaklajić PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 2 125,00 20 150,00
29-24 B. Petrović – Đ. Karaklajić PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 3 125,00 20 150,00
29-25 B. Petrović – Đ. Karaklajić PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 4 125,00 20 150,00
29-26 L. Medjeri IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU, sv. 1 166,70 20 200,00
29-27 L. Medjeri IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU, sv. 2 166,70 20 200,00
29-28 L. Medjeri IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU, sv. 3 166,70 20 200,00
29-29 L. Medjeri POLIFONIJA, sv. 1 125,00 20 150,00
29-30 T. Bratić MLADI HARMONIKAŠ 125,00 20 150,00
29-37 * Z. Rakić HARMONIKA za 1. raz. OMŠ 700,00 10 770,00
29-38 * Z. Rakić HARMONIKA za 2. raz. OMŠ 700,00 10 770,00
29-39 * Z. Rakić HARMONIKA za 3. raz. OMŠ 800,00 10 880,00
29-40 * Z. Rakić HARMONIKA za 4. raz. OMŠ 800,00 10 880,00
29-41 * Z. Rakić HARMONIKA za 5. raz. OMŠ 700,00 20 840,00
29-42 * Z. Rakić HARMONIKA za 6. raz. OMŠ 900,00 10 990,00
29-33 * Z. Vukosavljev IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU sv. 1 250,00 20 300,00
29-34 * Z. Vukosavljev IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU sv. 2 250,00 20 300,00
29-35 * Z. Vukosavljev IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU sv. 1 250,00 20 300,00
29-36 * Z. Vukosavljev IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU sv. 2 250,00 20 300,00
29-43 Dragan Mirković Popularne melodije - zbirka kompozicija za harmoniku za IV, V i VI razred 300,00 20 360,00
29-51 KOMPLET ZA HARMONIKU BR. 1 583,34 20 700,00
  29-4 MICIĆ – HARMONIKA 1        
  29-5 MICIĆ – HARMONIKA 2        
  29-6 MICIĆ – HARMONIKA 3        
  29-7 MICIĆ – HARMONIKA 4        
  29-9 MICIĆ – HARMONIKA 6        
  29-12 MICIĆ – HARMONIKA 9        
  29-13 MICIĆ – HARMONIKA 10        
29-52 KOMPLET ZA HARMONIKU BR.2 275,00 20 330,00
  29-15 ORIG.SOLISTIČKE KOMPOZICIJE SV.1        
  29-16 ORIG.SOLISTIČKE KOMPOZICIJE SV.2        
  29-17 ORIG.SOLISTIČKE KOMPOZICIJE SV.3        
29-53 KOMPLET ZA HARMONIKU BR.3 400,00 20 480,00
  29-26 IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU SV.1        
  29-27 IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU SV.2        
  29-17 IZBOR KOMPOZ. ZA HARMONIKU SV.3        
29-54 KOMPLET ZA HARMONIKU BR. 4 400,00 20 480,00
  29-33 Izbor kompozicija za harmoniku sv.1        
  29-34 Izbor kompozicija za harmoniku sv.2        
  29-35 Izbor kompozicija za harmoniku sv.1        
  29-36 Izbor kompozicija za harmoniku sv.2        

Harmonika sa dugmadima
291-3 M. Milojević NARODNA KOLA 200,00 20 240,00

Tambura
211-1 L. Malagurski ŠKOLA ZA TAMBURU – bisernica prim, sv. 1 250,00 20 300,00
211-2 L. Malagurski ŠKOLA ZA TAMBURU – basprim-brač, sv. 1 250,00 20 300,00
211-3 L. Malagurski ŠKOLA ZA TAMBURU – bisernica-prim, sv. 2 250,00 20 300,00
211-4 L. Malagurski ŠKOLA ZA TAMBURU – basprim-brač, sv. 2 250,00 20 300,00

 Flauta
212-1 Lj. Dimitrijević ŠKOLA ZA FLAUTU, sv. 1 700,00 20 840,00
212-2 Lj. Dimitrijević ŠKOLA ZA FLAUTU, sv. 2 700,00 20 840,00
212-3 Lj. Dimitrijević ŠKOLA ZA FLAUTU, sv. 3 700,00 20 840,00
212-4 Lj. Dimitrijević ŠKOLA ZA FLAUTU, sv. 4 700,00 20 840,00
212-5 Lj. Dimitrijević ŠKOLA ZA BLOK FLAUTU 500,00 20 600,00
212-6 Lj. Dimitrijević PASTORALA ZA FLAUTU I KLAVIR 400,00 20 480,00

Frula
212-10 Lj. Dimitrijević ŠKOLA ZA FRULU 400,00 20 480,00

Truba
217-1 D. Marković ŠKOLA ZA TRUBU, 1. deo 333,40 20 400,00
217-4 D. Marković ŠKOLA ZA TRUBU, 2. deo 333,40 20 400,00
217-2 A. Strnad KOMPLETNA METODA, UČENJA TRUBE,1 deo 333,40 20 400,00
217-7 A. Strnad KOMPLETNA METODA UČENJA TRUBE, 2 deo 333,40 20 400,00
217-3 D. Marković ŠKOLA ZA TRANSPOZICIJU 333,40 20 400,00
217-11 Đ. Tošić ŠTO MORAVA MUTNO TEČE 125,00 20 150,00

HORSKA NOTNA LITERATURA
Razredno horsko pevanje
31-1 K. Babić U ŠUMI JEDAN ŽIR IZGUBIO SVOJ ŠEŠIR 150,00 20 180,00
31-2 Z. Jovanović DAR UZ BUKVAR 150,00 20 180,00
31-4 Z. Jovanović ZAVRZLAME 150,00 20 180,00
31-8 M. Dragutinović KRILA ŽIVOTA 150,00 20 180,00
31-9 R. Janković RADOST EVROPE 150,00 20 180,00
31-10 R. Janković ZBIRKA PESAMA 150,00 20 180,00
31-13 Z. Jovanović MALI GROF U TRAMVAJU 150,00 20 180,00
31-14 V. Dobrić ZVONČIĆI PEVAJU ZA VAS 150,00 10 165,00

Horska muzika
32-3 300 KANONA 625,00 20 750,00
32-7 Edicija «Nota» IZBOR HORSKIH KOMPOZICIJA 125,00 20 150,00
32-13 Mocart PROBA ZA KONCERT 125,00 20 150,00
32-15 Đurković – D. Kostić – B. Cvejić ZBIRKA HORSKIH KOMPOZICIJA, sv. 1 200,00 20 240,00
32-16 S. Gajić DOMOVINA SE BRANI LEPOTOM 200,00 20 240,00
32-17 N. Lenasi DVOGLASNE PESME ZA DECU 200,00 20 240,00
101166 * HIMNA BOŽE PRAVDE 125,00 20 150,00
101167 * HIMNA SVETOM SAVI 125,00 20 150,00
101168 * HIMNA OJ, SRBIJO 125,00 20 150,00
32-19 V. Ilić BOŽANSTVENA LITURGIJA 200,00 10 220,00
102178 * M. A. Vasiljević MUZIČKA TRADICIJA ZA NAŠE NAJMLAĐE 1200,00 20 1440,00
102179 * M. A. Vasiljević PUTEM NAŠE TRADICIONALNE MUZIKE 1200,00 20 1440,00
32-2 B. Đurković IZ SVETSKE HORSKE LITERATURE, br. 1 200,00 20 240,00
33-1 B. Dimić KO JE SRCE U TE DIRNO 200,00 10 240,00
33-8 M. Radovanović ZBIRKA KOMPOZICIJA 125,00 20 150,00

ORKESTARSKA NOTNA LITERATURA
Razredno sviranje
41-1 M. Ilić Beli PRVI ZVUCI 125,00 20 150,00
41-3 D. Stankov MOJ METALOFON 125,00 20 150,00
41-4 Edicija «Nota» ŠKOLICA ZA MUZIČKI (ORFOV) INSTRUM. SA ARANŽMANIMA 125,00 20 150,00

Školski ansambli i orkestri
a) Gudački sastavi
421-2 B. Stančić TRI KOMADA 125,00 20 150,00
421-3 V. Hiršl RADOST ZAJEDNIČKOG MUZICIRANJA 125,00 20 150,00
421-4 V. Hiršl MUZIKA NE POZNAJE GRANICE 125,00 20 150,00
421-5 V. Hiršl NA KONCERTNOM PODIJUMU 125,00 20 150,00
421-6 V. Hiršl MUZIČKI STILOVI 125,00 20 150,00
421-7 B. Stančić ZVUČNE VEDRINE 125,00 20 150,00
421-8 D. Kostić MIKROSIMFONIJA 125,00 20 150,00
421-11 S. Preprek MALA SERENADA 125,00 20 150,00
421-51 KOMPLET ZA ORKESTRE BR.1 250,00 20 300,00
  421-3  RADOST ZAJEDNIČKOG MUZICIRANJA        
  421-4  MUZIKA NE POZNAJE GRANICE        
  421-5  NA KONCERTNOM PODIJUMU        
  421-6  MUZIČKI STILOVI        
421-52 KOMPLET ZA ORKESTRE BR.3 250,00 20 300,00
  422-4 MALI KONCERTNI REPERTOAR BR. 1        
  422-5 MALI KONCERTNI REPERTOAR BR. 2        
  422-6 MALI KONCERTNI REPERTOAR BR. 3        
  422-7 MALI KONCERTNI REPERTOAR BR. 4        
  422-8 MALI KONCERTNI REPERTOAR BR. 5        
  422-9 MALI KONCERTNI REPERTOAR BR. 6        
  422-10 MALI KONCERTNI REPERTOAR BR. 7        

b) Harmonikaški sastavi
422-1 P. Ozgijan IZBOR KOMPOZICIJA 125,00 20 150,00
422-2 J. Milosavljević ORGINALNE KOMPOZICIJE 125,00 20 150,00
422-4 Edicija «Nota» MALI KONCERTNI REPERTOAR, br. 1 125,00 20 150,00
422-5 Edicija «Nota» MALI KONCERTNI REPERTOAR, br. 2 125,00 20 150,00
422-6 Edicija «Nota» MALI KONCERTNI REPERTOAR, br. 3 125,00 20 150,00
422-7 Edicija «Nota» MALI KONCERTNI REPERTOAR, br. 4 125,00 20 150,00
422-8 Edicija «Nota» MALI KONCERTNI REPERTOAR, br. 5 125,00 20 150,00
422-9 Edicija «Nota» MALI KONCERTNI REPERTOAR, br. 6 125,00 20 150,00
422-10 Edicija «Nota» MALI KONCERTNI REPERTOAR, br. 7 125,00 20 150,00
422-12 L. Međeri KOMPOZICIJE ZA ORKESTAR HARMONIKA 125,00 20 150,00

Amaterski ansambli i orkestri
431-2 S. Vukosavljev NARODNE IGRE IZ VOJVODINE, sv. 1 200,00 20 240,00
431-3 S. Vukosavljev VAROŠKE PESME IZ VOJVODINE, sv. 1 200,00 20 240,00
431-4 S. Vukosavljev NARODNE IGRE IZ VOJVODINE SA PEVANJEM, sv. 1 200,00 20 240,00
431-51 KOMPLET ZA ORKESTRE BR.2 250,00 20 300,00
  431-2 NARODNE IGRE IZ VOJVODINE SV.1        
  431-3 VAROŠKE PESME IZ VOJVODINE SV.1        

PESME ZA DECU
5-9 Ž. Petrović 10 DEČJIH PESAMA 125,00 20 150,00
5-12 P. Jovanović U CARA TROJANA KOZJE UŠI 125,00 20 150,00
5-13 P. Jovanović CRVENKAPA 125,00 20 150,00
5-14 S. Gajić GODINE DRAGE 125,00 20 150,00
5-15 N. Ilijić BAJKA O SLOBODI 125,00 20 150,00
5-17 B. Majdanac FOKENROL 125,00 20 150,00
5-18 N. Ilijić ANA 125,00 20 150,00
5-19 M. Dragićević RASPEVANI TOBOGAN 300,00 10 330,00
5-20 N. Ilić APRILSKE LJUBAVI 138,90 10 152,79
5-51 KOMPLET DEČIJIH PESMA BR.1 333,33 20 400,00
  5-9 10 DEČIJIH PESAMA        
  5-15  BAJKA O SLOBODI        
  5-20  APRILSKE LJUBAVI        
  5-12 ANA        
  5-12  U CARA TROJANA KOZJE UŠI        
  5-13  CRVENKAPA        

KNJIGE O MUZICI
63-1 M. Blam MAJLS DEJVIS (monografija) 125,00 20 150,00
63-2 M. Krstić TOP BIRD – ČARLI PARKER (monografija) 150,00 20 180,00
63-3 S. Jakovljević DJUK ELINGTON (monografija) 150,00 20 180,00
67-7 M. Krstić DŽEZ PRAKTIKUM 200,00 10 220,00
67-17 S. Jakovljević DŽANGOLOGIJA (monografija) 150,00 20 180,00
151-5 S. Jakovljević DŽEZ 200,00 20 240,00
67-20 S. Jakovljević O DŽEZU 200,00 20 240,00
67-23 M. Krstić MUZIKA SEVERNOAMERIČKIH CRNACA 200,00 20 240,00
64-1 D. Gabor TEORIJA MUZIKE 125,00 20 150,00
64-2 D. Gabor MUZIČKI INSTRUMENTI 125,00 20 150,00
64-3 D. Gabor HARMONIJA I KONTRAPUNKT 125,00 20 150,00
64-4 D. Gabor KOMPLET GABOR 350,00 20 420,00
67-2 D. Plavša MUZIKA 625,00 20 750,00
67-4 M. Jeftić MUZIKA IZMEĐU NAS 166,70 20 200,00
67-5 T. Bratić REČNIK MUZIČKIH TERMINA I OZNAKA 694,50 10 763,95
36212 * Vlastimir Peričić VIŠEJEZIČKI REČNIK MUZIČKIH TERMINA 833,40 20 1000,00
902-9 N. Rackov HI-FI I VIDEO ZA SVAKOG 125,00 20 150,00
902-22 S. Hofman OSOBENOSTI ELEKTRONSKE MUZIKE 200,00 10 220,00
902-37 Istraživačke metodologije aplicirane u muzikologiju 700,00 10 770,00
67-8 J. Hofman SVIRANJE NA KLAVIRU 200,00 20 240,00
67-19 U. Dojčinović MAGIČNI SVET GITARE 200,00 20 240,00
67-6 Lj. Miljković BANJA 200,00 20 240,00
67-12 R. Nikolić STIH I ZVUK 125,00 20 150,00
67-24 S.St. Mokranjac SVETOVNA MUZIKA 1 Rukoveti 900,00 10 990,00
67-25 S.St. Mokranjac SVETOVNA MUZIKA 2 900,00 10 990,00
67-29 S.St. Mokranjac SVETOVNA MUZIKA 3 900,00 10 990,00
67-26 S.St. Mokranjac DUHOVNA MUZIKA 1 Liturgija 900,00 10 990,00
67-27 S.St. Mokranjac DUHOVNA MUZIKA 2 900,00 10 990,00
67-31 S.St. Mokranjac DUHOVNA MUZIKA 3 900,00 10 990,00
67-28 S.St. Mokranjac DUHOVNA MUZIKA 4 Osmoglasnik 900,00 10 990,00
67-30 S.St. Mokranjac ETNOMUZIKOLOŠKI ZAPISI 900,00 10 990,00
67-32 S.St. Mokranjac STRANO PJENIJE, knjiga a i b 1.800,00 10 1980,00
67-33 S.St. Mokranjac ŽIVOT I DELO 900,00 10 990,00
63-111 KOMPLET O DŽEZU BR. 2 375,00 20 450,00
    63-3 DJUK ELINGTON        
    67-20 DŽEZ JUČE – DŽEZ DANAS        
    63-2 TOP BIRD – ČARLI PARKER        
    67-23 MUZIKA SEVERNOAMERIČKIH CRNACA        
67-34 KOMPLET SABRANIH DELA MOKRANJCA 9.000,00 10 9.900,00
  67-24 Svetovna muzika 1        
  67-25 Svetovna muzika 2        
  67-29 Svetovna muzika 3        
  67-26 Duhovna muzika 1        
  67-27 Duhovna muzika 2        
  67-31 Duhovna muzika 3        
  67-28 Duhovna muzika 4        
  67-30 Etnomuzikološki zapisi        
  67-32 Strano pjenje knjiga 1. i 2.        
  67-33 Život i delo        

PRIGODNA I JUBILARNA IZDANJA
7-1 Ž. Petrović SOLUNSKE PESME 900,00 20 1080,00
7-4 Grupa autora USPAVANKE 125,00 20 150,00
7-5 Grupa autora CAREVČEVA LIRA 900,00 20 1080,00
7-10 I. Cenerić VELIKA NARODNA LIRA 450,00 20 540,00
7-97 V. Klimpl VELIKANI SVETSKE ZABAVNE MUZIKE 600,00 10 660,00
7-99 Miodrag A. Vasiljević (Priredila Z. Vasiljević) NARODNE MELODIJE SA KOSOVA I METOHIJE 1.000,00 10 1.100,00
7-102 Miodrag A. Vasiljević (Priredila Z. Vasiljević) ZAPISI NARODNIH PESAMA – SRBIJA 750,00 20 900,00
7-98 T. Milosavljević MR MILORAD VELJKOVIĆ-ŠPAJA JEDAN ŽIVOT POSVEĆEN MUZICI 400,00 10 440,00
7-100 P. Slavković – J. Nešić MAESTRO ICA – KNJIGA O RADOJICI MILOSAVLJEVĆU 400,00 10 440,00

POPULARNA MUZIKA
811-3 Edicija «Nota» NARODNE PESME IZ JUŽNE I IST. SRBIJE 200,00 10 220,00
811-4 Edicija «Nota» PESME ZA KOŠTANU 200,00 10 220,00
811-7 Edicija «Nota» MAKEDONSKE NARODNE PESME, sv. 1 125,00 20 150,00
811-8 Edicija «Nota» MAKEDONSKE NARODNE PESME, sv. 2 125,00 20 150,00
811-9 Edicija «Nota» STARE GRAD. PESME I ROMANSE, sv. 1 125,00 20 150,00
821-19 S. Andrić POGREŠIH SAMO JEDNO 125,00 20 150,00
811-37 I. Cenerić IZ STAROG ALBUMA 125,00 20 150,00
811-38 Đ. Karaklajić NAR.PESME IZ JUGOSLAVIJE 125,00 20 150,00
811-392 Đ. Karaklajić NA TE MISLIM 750,00 20 900,00
811-44 Edicija «Nota» RUSKE CIGANSKE PESME 150,00 20 180,00
811-36 M. Alijević Mujo ĐILABEN, BAŠALEN, ROMALEN 125,00 20 150,00
811-45 M. Marković NEMA VIŠE STAROG NIŠA 200,00 20 240,00
811-46 Đ. Karaklajić RAZGRANALA GRANA JORGOVANA 750,00 20 900,00
811-47 PET NIŠKIH JESENI 200,00 10 220,00
812-20 Lj. Pavković ANTOLOGIJA SRPSKE NARODNE MUZIKE Pesme iz južne Srbije 500,00 20 600,00
812-21 Lj. Pavković ANTOLOGIJA SRPSKE NARODNE MUZIKE Pesme iz Vojvodine 500,00 20 600,00
812-22 Lj. Pavković ANTOLOGIJA SRPSKE NARODNE MUZIKE Pesme sa Kosova i Metohije 650,00 10 715,00
812-23 Lj. Pavković ANTOLOGIJA SRPSKE NARODNE MUZIKE Pesme iz centralne Srbije 650,00 10 715,00
812-24 Lj. Pavković PESME KOMPONOVANE U NARODNOM DUHU 600,00 20 720,00
812-25 Lj. Pavković KOMPLET ANTOLOGIJA SRPSKE NARODNE MUZIKE 916,00 20 1.100,00
812-26 Lj. Pavković PESME I IGRE BALKANSKIH NARODA u pripremi
812-27 Lj. Pavković GRADSKE PESME I ROMANSE 650,00 10 715,00
812-28 Lj. Pavković PESME IZ MAKEDONIJE 600,00 20 720,00
812-29 Lj. Pavković PESME IZ CRNE GORE I SANDŽAKA 650,00 10 715,00
812-30 Lj. Pavković NAJEPŠE SEVDALINKE 600,00 20 720,00
812-1 Edicija «Nota» NARODNA KOLA 200,00 20 240,00
812-7 Đ. Ćirković – R. Janković RITAM I MELOS BALKANA sv. 1 125,00 20 150,00
812-10 R. Živković – R. Janković RITAM I MELOS BALKANA sv. 4 125,00 20 150,00
812-12 Đ. Karaklajić NARODNE IGRE IZ JUGOSLAVIJE 125,00 20 150,00
812-14 R. Blagojević NAJPOPULARNIJA NARODNA KOLA BALK. 250,00 20 300,00
812-17 R. Blagojević POPULARNA HARMONIKA 300,00 10 330,00
812-19 Lj. Pavković KOLA IZ REPERTOARA NAR. ORKESTRA 300,00 10 330,00
812-13 Lj. Pavković ODABRANA KOLA 250,00 20 300,00
821-16 Ž. Petrović PESME KOJE VEČNO ŽIVE 1 700,00 10 770,00
821-1 Ž. Petrović PESME KOJE VEČNO ŽIVE, sv. 1-13 125,00 20 150,00
821-11 Ž. Petrović 200 PESAMA KOJE VEČNO ŽIVE 500,00 20 600,00
821-13 V. Borisavljević ODISEJA 125,00 20 150,00
821-14 R. Graić OTVORI SRCE 125,00 20 150,00
821-17 Edicija «Nota» SVETSKI HITOVI, sv. 1 (Top lista) 150,00 20 180,00
822-4 R. Janković POPULARNE PESME I IGRE 150,00 20 180,00
842-1 M. Baračkov POPULARNE MELODIJE VEL. MAJSTORA, 1 125,00 20 150,00
842-2 M. Baračkov POPULARNE MELODIJE VEL. MAJSTORA, 2 125,00 20 150,00
842-3 V. Sedlar – Spevec ODABRANE OPERSKE ARIJE 125,00 20 150,00
842-34 Edicija «Nota» MUZIKA HARMONIKE, sv. 1 200,00 20 240,00
842-35 Edicija «Nota» MUZIKA HARMONIKE, sv. 2 200,00 20 240,00
842-36 Edicija «Nota» MUZIKA HARMONIKE, sv. 3 200,00 20 240,00
811-501 KOMPLET LUKS 1.100,00 20 1.320,00
    811-392 NA TE MISLIM        
    811-46 RAZGRANALA GRANA JORGOVANA        
    821-16 PESME KOJE VEČNO ŽIVE 1
811-502 KOMPLET STAROGRADSKIH PESAMA BR. 1 416,67 20 500,00
  821-19 POGREŠIH SAMO JEDNO        
  811-9 STARE GRAD. PESME I ROMANSE        
  811-38 NAR. PESME IZ JUGOSLAVIJE        
  811-37 IZ STAROG ALBUMA        
  811-8 MAKEDONSKE NARODNE PESME SV. 2        
  811-44 PESME ZA KOŠTANU        
  811-3 NARODNE PESME IZ JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE        
811-503 KOMPLET STAROGRADSKIH PESAMA BR. 2 333,40 20 400,00
  821-1 PESME KOJE VEČNO ŽIVE 1-13        
812-51   KOMPLET ANTOLOGIJE SRPSKE MUZIKE BR. 1 550,00 20 660,00
  812-20 PESME IZ JUŽNE SRBIJE        
  812-22 PESME IZ VOJVODINE        
  812-22 PESME SA KOSOVA I METOHIJE        
812-52   KOMPLET ANTOLOGIJE SRPSKE MUZIKE BR. 2 1.375,00 20 1.650,00
  812-23 PESME IZ CENTRALNE SRBIJE        
  812-24 PESME ZA KOMPONOVANJE U NARODNOM DUHU        
  812-27 GRADSKE PESME I ROMANSE        
  812-28 PESME IZ MAKEDONIJE        
  812-29 PESME IZ CRNE GORE I SANDŽAKA        
  812-30 NAJLEPŠE SEVDALINKE        

POSEBNA IZDANJA
902-1 Todorović-Milovanović DŽEPNA ENCIKLOPEDIJA FILMA 125,00 20 150,00
902-3 Dr. D. Đordjević BEG OD CRKVE 125,00 20 150,00
902-4 Mr. N. T. Božilović SOCIOLOGIJA I KULTURA 125,00 20 150,00
902-41 Dr Miomir Ivković SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 1 600,00 10 660,00
9027 Dr. S. Bogdanović MATEMATIKA 125,00 20 150,00
902-7 Dr. R. Jovanović SUDSKA MEDICINA 125,00 20 150,00
902-27 Doc. Dr M. Stanković OTORINOLARINGOLOGIJA 600,00 10 660,00
902-8 dr B. Prvulović NASTAVA AKCENATA SRPSKOG JEZIKA U PRAKSI (METODIČKI PRIRUČNIK) 200,00 10 220,00
902-28 Doc. Dr Rada Trajković AKUTNA STANJA U PULMOLOGIJI 600,00 10 660,00
902-36 Dr Miroslav Popović GASTROENTEROLOGIJA 600,00 10 660,00

Poezija
902-10 S. Bogdanović ODLAZIM A OSTAJE NEJASNO 200,00 10 220,00
902-11 S. Stanković-Ilić KOLAŽ 125,00 20 150,00
902-12 M. Todorović SUDNJI ČAS 125,00 20 150,00
902-14 S. Stanković-Ilić RUŽIČASTI MRAZ 125,00 20 150,00
902-15 V. Stanković-V.Devide RAZGOVORI O HAIKU POEZIJI 125,00 20 150,00
902-19 Ž. Nikolić ČEKAJUĆI ZORANU 200,00 10 220,00
902-23 R. Jačev ZATOČENIK MRAKA 200,00 10 220,00
902-24 D. Milenković ŠAPUTANJA DUŠE 200,00 10 220,00
902-35 Irena Spasić POVRTARKA I VOĆARKO 200,00 10 220,00

Proza
902-17 R. Dragićević PREKO NEBA 125,00 20 150,00
902-18 N. Marjanović PRIČE O NAMA 200,00 10 220,00
902-26 P. Lazić IZABRANA SATIRA 200,00 10 220,00
902-29 Lj. Rajković MUČNO SVITANJE (Hronika timočke Jelašnice) 200,00 10 220,00
902-30 M. Obradović MOZAIK II • POSETILAC 200,00 10 220,00
902-32 M. Obradović VAŠAR • POZORIŠTE 200,00 10 220,00
902-31 Dr Borislav Prvulović TEME ZAVIČAJNE 200,00 10 220,00
902-33 Danilo Đordević ZAPISI O KRENTI 200,00 10 220,00
902-40 Nada Petrović LJUDI IZ VAROŠICE 300,00 10 330,00
902-43 Nada Petrović BOJE I MIRISI VAROŠICE 400,00 10 440,00
902-44 Nada Petrović NESTVARNO STVARNA VAROŠICA 400,00 10 440,00

Sportska edicija
902-20 M. Topolšek TAJĐIĆUAN 300,00 10 330,00
902-21 D. Ivanović AIKIDO 300,00 10 330,00

Slikovnice
902-5 Edicija «Nota» SLIKOVNICA CVRČAK 41,70 20 50,00
902-13 Edicija «Nota» SLIKOVNICA «BOŽIĆ BATA» 41,70 20 50,00
902-25 Edicija «Nota» TANGRAM (veći) 185,20 10 203,72
902-251 Edicija «Nota» TANGRAM (manji) 138,90 10 152,79

Posteri, sveske i notni papir
151-1 KOMPLET URAMLJENIH POSTERA POSTERI ZNAMENITIH MUZIČKIH LIČNOSTI (Mocart,Šopen, Musorgski, Dvoržak, Smetana, Slavenski, Šubert, Mokranjac) 8000,00 20 9600,00
151-2 URAMLJENI POSTERI POJEDINAČNO (Mocart,Šopen, Musorgski, Dvoržak, Smetana, Slavenski, Šubert, Mokranjac) 1100,00 20 1320,00
94-3 NOTNA SVESKA (Raspevanka) 40,00 20 48,00
94-4 UKORIČENA NOTNA SVESKA 300,00 20 360,00
95-1 NOTNI PAPIR SA 12 LINIJSKIH SISTEMA (10 tabaka) 91,70 20 110,00
95-4 UKORIČENI NOTNI PAPIR SA 12 LINIJSKIH SISTEMA 300,00 20 360,00
95-6 UKORIČENI NOTNI PAPIR SA 14 LINIJSKIH SISTEMA 300,00 20 360,00
95-5 PARTITURNI NOTNI PAPIR (10 tabaka) 91,70 20 110,00

DIDAKTIČKA SREDSTVA I IGRAČKE
Dečji – školski muzički instrumenti
14-2 Publikacija MDK NOTATON 8/P 900,00 10 990,00
14-4 Publikacija MDK NOTATON 17/P 1.200,00 10 1.320,00
14-5 Publikacija MDK NOTATON 25/S 2.200,00 10 2.420,00
100182 BLOK FLAUTA 500,00 20 600,00
14-63 ORFOV INSTRUMENTARIJUM Sadrži: Notaton 25/S, Notaton 8/P, zvečka bez proreza, zvečka sa prorezom, triangl (manji i veći), bubnjić, kastanjete, marakasi (par), drveni doboš, čineli (par), drveni štapići-klavesi (2 para), drveni bubanj, batići-maljice (par) 9.000,00 20 10.800,00
14-633 TRIANGL – manji 500,00 20 600,00
14-634 TRIANGL – veći 550,00 20 660,00
14-636 BUBNJIĆ 800,00 20 960,00
14-637 KASTANJETE 550,00 20 660,00
14-638 MARAKASI – par 1.000,00 20 1.200,00
14-640 ČINELI – par 950,00 20 1.140,00
14-641 DRVENI ŠTAPIĆI – KLAVES – par 200,00 20 240,00
14-642 DRVENI BUBANJ 450,00 20 540,00
14-639 DRVENI DOBOŠ 400,00 20 480,00
14-631 ZVEČKA BEZ PROREZA 450,00 20 540,00
14-632 ZVEČKA SA PROREZOM 500,00 20 600,00
101903 BATIĆI-MALJICE (kom) 40,00 20 48,00

Didaktička sredstva
14-652 RAČUNALJKA MALA (18,0 x 19,0 cm) 150,00 20 180,00
98248 OTO PLOČA 50,00 20 60,00
14-645 KAMIONČIĆ 200,00 20 240,00

Školski pribor
14-649 SLIKARSKI ŠTAFELAJ OD DRVETA 3600,00 20 4320,00
14-650 ŠTAFELAJ - manji 1350,00 20 1620,00

Muzički suveniri
12-3 DROMBULJA 240,00 20 288,00

Kupac *
Mesto i adresa *
PIB ili JMBG *
E-mail *
Kontakt lice *
Telefon *

 
 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt