Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
Violina
 
 
I Muzički udžbenici i priručnici
  Predškolske ustanove
  Osnovna škola
  ŠOMO
  Muzička srednja škola
  Niža baletska škola
  Pedagoške akademije za učitelje i vaspitače
  Viša muzička škola i muzička akademija (FMU)
II Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
  Solo pevanje
  Violina
  Viola
  Violončelo
  Klavir
  Klasična gitara
  Klavirska harmonika
  Harmonika sa dugmadima
  Tambura
  Flauta
  Frula
  Truba
III Horska notna literatura
  Razredno horsko pevanje
  Horska muzika
IV Orkestarska notna literatura
  Razredno sviranje
  Školski ansambli i orkestri
  a) Gudački sastavi
  b) Harmonikaški sastavi
  Amaterski ansambli i orkestri
V Pesme za decu
VI Knjige o muzici
VII Prigodna i jubilarna izdanja
VIII Popularna muzika
IX Posebna izdanja
22-2
K. K. Rodionov
POČETNA ŠKOLA ZA VIOLINU
sa skalama i izborom komada
(prevod s ruskog Ć. Janković)
IX izdanje 96; format: A-4; strana 68; broširano, latinica.
   
  101163
D. Marković
* POČETNA ŠKOLA ZA VIOLINU
   
  101164
D. Marković
* ŠKOLA ZA VIOLINU 2
   
  101165
D. Marković
* ŠKOLA ZA VIOLINU 3
   
  22-3
A. Grigorjan
SKALE I ARPEĐA
(prevod s ruskog Ć. Janković)
IV izdanje 88; format: A-4; strana 60; broširano, latinica.
   
  22-4
M. A. Garlickij - K. K. Rodionov - K. A. Fortunatov
IZBOR ETIDA ZA VIOLINU, sv. 1
prevod s ruskog
X izdanje 91; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  22-5
M. A. Garlickij - K. K. Rodionov - K. A. Fortunatov
IZBOR ETIDA ZA VIOLINU, sv. 2
prevod s ruskog
VIII izdanje 08; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  22-6
K. A. Fortunatov
IZBOR ETIDA ZA VIOLINU, sv. 3
prevod s ruskog
VIII izdanje 08; format: A-4; strana 44; broširano, latinica.
   
  22-9
G. F. Hendl
ADAGIO I ALLEGRO
za violinu i klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 8; broširano, latinica.
   
  22-13
P. Sarasate
ZAPATEADO
za violinu i klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 16-18; broširano, latinica.
   
  22-14
P. Sarasate
MUINEIRA op. 32
za violinu i klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  22-15
P. Sarasate
INTRODUKCIJA I KAPRIČO JOTA
za violinu i klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  22-17
M. Moszkowski
QUITTARE op. 45, No1
za violinu i klavir
I izdanje 76; format: A-4; strana 12; broširano, latinica.
   
  22-18
H.Wieuhtemps
REVERIE op. 33, No3
za violinu i klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  22-24
P. I. Čajkovski
VALSE SCHERZO op. 34
za violinu i klavir
I izdanje 76; format: A-4; strana 14; broširano, latinica.
   
  22-31
Drdla
SERENADA
za violinu i klavir
I izdanje 76; format: A-4; strana 12; broširano, latinica.
   
  22-39
P. I. Čajkovski
CHANSON TRISTE op. 40
za violinu i klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 16; broširano, latinica.
   
  22-48
Dobrosav Mladenović
SVITA
za violinu i klavir
I izdanje 79; format: B-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  22-51
N. Baklanova
PRVI ČASOVI
za početnike na violini;
prevod s ruskog Ć. Janković
II izdanje 87; format: A-4; strana 64; broširano, latinica.
   
  22-52
Karl Fleš
OSNOVNE VEŽBE ZA VIOLINU
(prevod i redakcija M. Đuričić)
I izdanje 86; format: A-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  22-40
Dušan Kostić
KONČERTINO U STILU MENDELSONA
za violinu i klavir
I izdanje 77; format: A-4; strana 20; broširano, latinica.
   
  22-43
Milorad Đuričić
KOMPOZICIJE ZA VIOLINU I KLAVIR, sv. 1
I izdanje 86; format: B-4; strana 96; broširano, latinica.
   
  22-53
Edicija "NOTA"
ZBIRKA KOMADA ZA VIOLINU I KLAVIR
sv. 1
za učenike 1. i 2. razreda ŠOMO
Izbor i redakcija Ognjan Rilak
U pripremi.
   
  22-54
Edicija "NOTA"
ZBIRKA KOMADA ZA VIOLINU I KLAVIR
sv. 2
za učenike 3. razreda ŠOMO
Izbor i redakcija Ognjan Rilak
U pripremi.
   
  22-55
Edicija "NOTA"
ZBIRKA KOMADA ZA VIOLINU I KLAVIR
sv. 3
za učenike 4. razreda ŠOMO
Izbor i redakcija Ognjan Rilak
U pripremi.
 

 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt