Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
Muzički udžbenici i priručnici
Muzička srednja škola
 
 
I Muzički udžbenici i priručnici
  Predškolske ustanove
  Osnovna škola
  ŠOMO
  Muzička srednja škola
  Niža baletska škola
  Pedagoške akademije za učitelje i vaspitače
  Viša muzička škola i muzička akademija (FMU)
II Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
  Solo pevanje
  Violina
  Viola
  Violončelo
  Klavir
  Klasična gitara
  Klavirska harmonika
  Harmonika sa dugmadima
  Tambura
  Flauta
  Frula
  Truba
III Horska notna literatura
  Razredno horsko pevanje
  Horska muzika
IV Orkestarska notna literatura
  Razredno sviranje
  Školski ansambli i orkestri
  a) Gudački sastavi
  b) Harmonikaški sastavi
  Amaterski ansambli i orkestri
V Pesme za decu
VI Knjige o muzici
VII Prigodna i jubilarna izdanja
VIII Popularna muzika
IX Posebna izdanja
  98953
Marko Tajčević
* OSNOVNA TEORIJA MUZIKE
   
  151-15
Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, M. Ćalić
* SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE
za 1. raz. srednje muzičke škole
II izdanje 95; format: A-4; strana 160; broširano, ćirilica.
   
  151-16
Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, M. Ćalić
* SOLFEĐO
2. raz. srednje muzičke škole
II izdanje 96; format: A-4; strana 120; broširano, ćirilica.
   
  151-17
Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, M. Ćalić
* SOLFEĐO
za 3. raz. srednje muzičke škole
II izdanje 98; format: A-4; strana 156; broširano, ćirilica.
   
  151-18
Z. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, M. Ćalić
* SOLFEĐO
za 4. raz. srednje muzičke škole
   
  151-8
Mirjana Živković
* HARMONIJA
za 2. razred srednje muzičke škole
   
  151-81
Mirjana Živković
* HARMONIJA
za 3 i 4. razred srednje muzičke škole
   
  34142
Dejan Despić
* HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM
   
  151-91
Vlastimir Peričić
* VOKALNI KONTRAPUNKT
udžbenik za 3. i 4. raz. srednje muzičke škole
   
  151-101
Mirjana Živković
* INSTRUMENTALNI KONTRAPUNKT
udžbenik za 3. i 4. raz. srednje muzičke škole
   
  151-11
Milan Mihajlović
* MUZIČKI OBLICI
udžbenik za srednje muzičke škole
II izdanje 98; format: A-4; strana 108; broširano, ćirilica.
   
151-121
Dejan Despić
* MUZIČKI INSTRUMENTI
udžbenik za 1. raz. srednje muzičke škole
II izdanje 96; format: A-4; strana 80; broširano, ćirilica.
   
  151-14
Sonja Marinković
* ISTORIJA MUZIKE
za 2. razred srednje muzičke škole
   
  151-140
Sonja Marinković
* ISTORIJA MUZIKE
za 3. i 4. razred srednje muzičke škole
   
  151-141
Sonja Marinković
* ISTORIJA SRPSKE MUZIKE
za sve profile - kultura, umetnost i javno informisanje
   
  151-20
Slavica Smiljanić Marković
CANTABILE
za 1. razred srednje muzičke škole
I deo
I izdanje 09; format: A-4; strana 164; broširano, latinica.
   
  151-21
Slavica Smiljanić Marković
CANTABILE
za 1. razred srednje muzičke škole
II deo
I izdanje 09; format: A-4; strana 138; broširano, latinica. 
   
  151-22
D. O. Golemović
NARODNA MUZIKA JUGOSLAVIJE
I izdanje 98; format: B-5; strana 128; broširano, ćirilica.
   
  151-23
A. Jović-Miletić
TONSKE OSNOVE SRPSKOG MUZIČKOG NASLEĐA
I izdanje 08; format: A-4; strana 148; broširano, ćirilica.
   
  34121
Dejan Despić
* TEORIJA MUZIKE
   
  151-10
Slavica Smiljanić i Neda Miletić
Solfeđo za I raz. SMŠ
 

 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt