Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
Klavirska harmonika
 
 
I Muzički udžbenici i priručnici
  Predškolske ustanove
  Osnovna škola
  ŠOMO
  Muzička srednja škola
  Niža baletska škola
  Pedagoške akademije za učitelje i vaspitače
  Viša muzička škola i muzička akademija (FMU)
II Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
  Solo pevanje
  Violina
  Viola
  Violončelo
  Klavir
  Klasična gitara
  Klavirska harmonika
  Harmonika sa dugmadima
  Tambura
  Flauta
  Frula
  Truba
III Horska notna literatura
  Razredno horsko pevanje
  Horska muzika
IV Orkestarska notna literatura
  Razredno sviranje
  Školski ansambli i orkestri
  a) Gudački sastavi
  b) Harmonikaški sastavi
  Amaterski ansambli i orkestri
V Pesme za decu
VI Knjige o muzici
VII Prigodna i jubilarna izdanja
VIII Popularna muzika
IX Posebna izdanja
29-1
Vojislava Vuković-Terzić
ŠKOLA ZA KLAVIRSKU HARMONIKU,
1. deo
XV izdanje 08; format: B-4; strana 88; broširano, latinica.
   
  29-2
Vojislava Vuković-Terzić
ŠKOLA ZA KLAVIRSKU HARMONIKU,
2. deo
XV izdanje 08; format: B-4; strana 116; broširano, latinica.
   
  98951
Vojislava Vuković-Terzić
* ŠKOLA ZA KLAVIRSKU HARMONIKU,
3. deo
   
  98952
Vojislava Vuković-Terzić
* IZBOR ETIDA I KOMPOZICIJA ZA KLAVIRSKU HARMONIKU
za učenike 4, 5. i 6. raz. ŠOMO
   
  29-31
Vojislava Vuković-Terzić
IZBOR ETIDA ZA KLAVIRSKU HARMONIKU, sv. 2
za učenike 5. i 6. raz. ŠOMO
I izdanje 90; format: B-4; strana 64; broširano, latinica.
   
  29-32
Vojislava Vuković-Terzić
IZBOR KOMPOZICIJA ZA KLAVIRSKU HARMONIKU, sv. 3
za učenike 5. i 6. raz. ŠOMO
I izdanje 90; format: B-4; strana 76; broširano, latinica.
   
  29-3
Margita Baračkov
SISTEM SKALA ZA HARMONIKU
za učenike nižih i srednjih MŠ
XI izdanje 91; format: A-4; strana 52; broširano, latinica.
   
  29-4
Ljubomir Micić
HARMONIKA 1
(1. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XIX izdanje 91; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  29-5
Ljubomir Micić
HARMONIKA 2
(2. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XX izdanje 92; format: A-4; strana 64; broširano, latinica.
   
  29-6
Ljubomir Micić
HARMONIKA 3
(3. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XVIII izdanje 91; format: A-4; strana 20; broširano, latinica.
   
  29-7
Ljubomir Micić
HARMONIKA 4
(3. raz ŠOMO), zbirka etida i komada
XVIII izdanje 95; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  29-8
Ljubomir Micić
HARMONIKA 5
(4. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XV izdanje 90; format: A-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  29-9
Ljubomir Micić
HARMONIKA 6
(4. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XVI izdanje 90; format: A-4; strana 36; broširano, latinica.
   
  29-10
Ljubomir Micić
HARMONIKA 7
(5. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XIV izdanje 91; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  29-11
Ljubomir Micić
HARMONIKA 8
(5. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XIV izdanje 90; format: A-4; strana 44; broširano, latinica.
   
  29-12
Ljubomir Micić
HARMONIKA 9
(6. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XIV izdanje 91; format: A-4; strana 48; broširano, latinica.
   
  29-13
Ljubomir Micić
HARMONIKA 10
(6. raz. ŠOMO), zbirka etida i komada
XIII izdanje 91; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  29-14
Radomir Janković
PRVI KOMADI
za harmoniku; za 1. i 2. raz. ŠOMO
IV izdanje 78; format: A-4; strana 20; broširano, latinica.
   
  29-15
Margita Baračkov
ORIGINALNE SOLISTIČKE KOMPOZICIJE, sv. 1
za harmoniku; za 1. i 2. raz. ŠOMO
X izdanje 90; format: A-4; strana 24; broširano, latinica.
   
  29-16
Margita Baračkov
ORIGINALNE SOLISTIČKE KOMPOZICIJE, sv. 2
za harmoniku; za 3. i 4. raz. ŠOMO
XI izdanje 91; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  29-17
Margita Baračkov
ORIGINALNE SOLISTIČKE KOMPOZICIJE, sv. 3
za harmoniku; za 5. i 6. raz. ŠOMO
IX izdanje 91; format: A-4; strana 52; broširano, latinica.
   
  29-18
Radomir Janković
MINIJATURE
za harmoniku
III izdanje 76; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  29-19
Jovica Gavrilović
MOJA HARMONIKA, sv. 1
Zbirka dečjih i narodnih pesama
(aranžmani za harmoniku)
V izdanje 89; format: C-5; strana 80; broširano, latinica
   
  29-20
Jovica Gavrilović
MOJA HARMONIKA, sv. 2
Zbirka dečjih i narodnih pesama
(aranžmani za harmoniku)
V izdanje 89; format: C-5; strana 80; broširano, latinica
   
  29-22
B. Petrović - Đ. Karaklajić
PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 1
aranžmani za harmoniku
VII izdanje 82; format: 21 x 22; strana 24; broširano, latinica.
   
  29-23
B. Petrović - Đ. Karaklajić
PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 2
aranžmani za harmoniku
VII izdanje 88; format: 21 x 22; strana 24; broširano, latinica.
   
  29-24
B. Petrovć - Đ. Karaklajić
PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 3
aranžmani za harmoniku
VI izdanje 82; format: 21 x 22; strana 20; broširano, latinica.
   
  29-25
B. Petrović - Đ. Karaklajić
PESME I IGRE NARODA JUGOSLAVIJE, sv. 4
aranžmani za harmoniku
VII izdanje 82; format: 21 x 22; strana 20; broširano, latinica.
   
  29-26
Lajoš Međeri
IZBOR KOMPOZICIJA ZA HARMONIKU, sv. 1
za učenike 1. i 2. raz. ŠOMO
II izdanje 86; format: B-4; strana 68; broširano, latinica.
   
  29-27
Lajoš Međeri
IZBOR KOMPOZICIJA ZA HARMONIKU, sv. 2
za učenike 3. i 4. raz. ŠOMO
II izdanje 87; format: B-4; strana 64; broširano, latinica.
   
  29-28
Lajoš Međeri
IZBOR KOMPOZICIJA ZA HARMONIKU, sv. 3
za učenike 5. i 6. raz. ŠOMO
I izdanje 88; format: B-4; strana 84; broširano, latinica.
   
  29-29
Lajoš Međeri
POLIFONIJA, sv. 1
za ŠOMO
I izdanje 88; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
 
  29-30
Tomislav Bratić
MLADI HARMONIKAŠ
originalne kompozicije za harmoniku
I izdanje 90; format: A-4; strana 32; broširano, latinica.
   
  29-37
Zoran Rakić
* HARMONIKA
za 1. raz. OMŠ
I izdanje 97; format: A-4; strana 84; broširano, ćirilica.
   
  29-38
Zoran Rakić
* HARMONIKA
za 2. raz. OMŠ
I izdanje 98; format: A-4; strana 112; broširano, ćirilica.
   
  29-39
Zoran Rakić
* HARMONIKA
za 3. raz. OMŠ
   
  29-40
Zoran Rakić
* HARMONIKA
za 4. raz. OMŠ
   
  29-41
Zoran Rakić
* HARMONIKA
za 5. raz. OMŠ
   
  29-42
Zoran Rakić
* HARMONIKA
za 6. raz. OMŠ
   
  29-33
Zoran Vukosavljev
*IZBOR KOMPOZICIJA ZA HARMONIKU, sv. 1
za 3. i 4. raz. OMŠ
I izdanje 97; format: A-4; strana 52; broširano, ćirilica.
   
  29-34
Zoran Vukosavljev
*IZBOR KOMPOZICIJA ZA HARMONIKU, sv. 2
za 3. i 4. raz. OMŠ
I izdanje 97; format: A-4; strana 64; broširano, ćirilica.
   
  29-35
Zoran Vukosavljev
*IZBOR KOMPOZICIJA ZA HARMONIKU, sv. 1
za 5. i 6. raz. OMŠ
I izdanje 97; format: A-4; strana 88; broširano, ćirilica.
   
  29-36
Zoran Vukosavljev
*IZBOR KOMPOZICIJA ZA HARMONIKU, sv. 2
za 5. i 6. raz. OMŠ
I izdanje 97; format: A-4; strana 108; broširano, ćirilica.
  29-43
Dragan Mirković
Popularne melodije - zbirka kompozicija za harmoniku
za IV, V i VI razred
 

 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt