Početna strana Kontakt

 
 
   
 
 
Muzički udžbenici i priručnici
Osnovna škola
 
 
I Muzički udžbenici i priručnici
  Predškolske ustanove
  Osnovna škola
  ŠOMO
  Muzička srednja škola
  Niža baletska škola
  Pedagoške akademije za učitelje i vaspitače
  Viša muzička škola i muzička akademija (FMU)
II Notna literatura za vokalno instrumentalnu nastavu
  Solo pevanje
  Violina
  Viola
  Violončelo
  Klavir
  Klasična gitara
  Klavirska harmonika
  Harmonika sa dugmadima
  Tambura
  Flauta
  Frula
  Truba
III Horska notna literatura
  Razredno horsko pevanje
  Horska muzika
IV Orkestarska notna literatura
  Razredno sviranje
  Školski ansambli i orkestri
  a) Gudački sastavi
  b) Harmonikaški sastavi
  Amaterski ansambli i orkestri
V Pesme za decu
VI Knjige o muzici
VII Prigodna i jubilarna izdanja
VIII Popularna muzika
IX Posebna izdanja
  121-2
B. Stančić - A. Dragić
MALE MUZIČKE RADOSTI
priručnik - muzička slikovnica za 1. i 2. raz.
I izdanje 70; format: B-4; strana 72; broširano, ćirilica i latinica.
   
  121-7
Galjina Ljevašova
TVOJ PRIJATELJ MUZIKA
muzičko štivo za uč. 3 - 4. raz.
prevod s ruskog M. Medić; redakcija V. Hiršl
II izdanje 72; format: B-5; strana 80; broširano, latinica.
   
  121-8
Božidar Stančić
NOTA ZA NOTOM
za 4. i 5. raz. OŠ; za pevanje „prima vista”
priručnik obuhvata 87 pesama u C-duru i a-mollu;
III izdanje 88; format: B-5; strana 56; broširano, latinica.
   
  121-9
Mirjana Ivanović
RASPEVANA ŠKOLA
umetničke i narodne pesme
I izdanje 83; format: B-5; strana 80; broširano, latinica.
   
  122-17
Nada Jablanov
DRUŽIMO SE S MUZIKOM, sv. 1
dnevnik slušanja muzike za uč. 1 - 4. raz
II izdanje 93; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  122-18
Nada Jablanov
DRUŽIMO SE S MUZIKOM, sv. 2
dnevnik slušanja muzike za uč. 5 - 8. raz.
II izdanje 93; format: A-4; strana 40; broširano, latinica.
   
  121-21
Edicija Nota
SVIRAONICA
notni album - školica za „Notaton 25S”
priredio Z. Živković
IV izdanje 95; format: B-5; strana 48; broširano, latinica.
   
  121-22
Miomira M. Djurdjanović i Sanja Filipović
Muzička školica za Orfov instrumentarijum
 

 
  Početna strana O nama Katalog muzičkih izdanja Katalog muzičko-didaktičkih sredstava
i školskog nameštaja
Cenovnik Aktuelnosti Arhiva Galerija Izdvajamo Kontakt